Integrerad inversion med befintlig geofysik inom prospektering

Syfte och mål Projektet syftar till att testa genomförbarheten av integrerad inversion med befintliga geofysiska data som samlats in för regionala studier. Detta kommer att göras genom att lägga till kompletterande petrofysiska data…

Innovativ och kostnadseffektiv djupprospektering genom magnetiska mätningar från ett obemannat flygplan

Syfte och mål Projektet ämnade samla in geofysiska data med hjälp av ett obemannat flygplan, kallat Remote Mapper. Detta för att utröna ifall man i framtiden kan samla in bättre data än tidigare…