Numerisk modellering av sprängning och gravitationsflöde i skivrasgruvor

Syfte och mål Syftet med detta projekt är att utveckla en numerisk modell för att bedöma både spränginducerad fragmentering i en delvis begränsat utrymme och gravitationsflödesegenskaperna hos fragment i skivrasgruvor (SLC) i en…

Face-to-Mill

Syfte och mål Målet med detta projektförslag är att förbättra produktionskapaciteten i storskaliga dagbrottsgruvor. Detta genom att implementera och utveckla kunskapen från föregående projekt till hela gruvan och efterföljande anrikningsverk, så att en…

Effektiv gruvbrytning – från gavel till dagen

Syfte och mål Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallutvinning, SIP STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Projektet har inneburit minskade produktionskostnader, förbättrad resurseffektivitet och förbättrad…