Test och utvärdering av mekanisk tunneldrivning med TBS

Syfte och mål Mekanisk brytning ska förbättra gruvssektorns konkurrenskraft genom att mekanisk brytning förväntas möjliggöra högre produktivitet, en miljövänligare produktionsprocess och en säkrare arbetsmiljö. Projektet ska bygga ihop och testa ett TBS-system (Tunnel…

Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation

Syfte och mål Projektet är en vidareutveckling av en reaktor för ultraljudsstyrd kavitation för lakning av mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka (scheelit). Syftet var att utvärdera effekterna…

Ny digital 3D-modell av Grate-Kiln-pelletsprocessen för minskad energianvändning och utsläpp

Syfte och mål Syftet med projektet är att utveckla en ny digital 3D-modell som kan användas för att kontrollera och optimera flödet i roterugnar för minskad energiförbrukning, minskad miljöpåverkan och ökad pelletkvalitet. Ytterligare…

Effektiv finfördelning (ECO)

Syfte och mål Mekanisk nedbrytning (krossning och malning) står för ca 4 % av världens energiförbrukning. Dessutom kan avfallet som uppstår till följd av övermalning ha stora konsekvenser för miljön. I det här…

Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudsstyrd kavitation

Syfte och mål Ultraljudskontrollerad kavitation har potential att öka både lakningsutbytet och lakningshastighet. Tillämpning avser mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka. Projektet har fokuserat på scheelitkoncentrat. Målet är…