Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion

Syfte och mål Syftet med arbetet var att utveckla en hydrometallurgisk process för selektiv återvinning av molybden från stålindustrins stoft. Nya prover karaktäriserades, optimala parametrar för selektiv lakning och extraktion bestämdes. Med den…

Ny elektrolytisk extraktionprocess för avskiljning av metaller från icke-behandlingsbara avfall och mineraler

Syfte och mål Syftet med det genomförda projektet har framför allt varit att undersöka möjligheterna att skala upp den nya elektrolytiska behandlingsmetoden från labskala till pilotskala. En fungerande utrustning för smältelektrolys och klorering…