Ny elektrolytisk extraktionprocess för avskiljning av metaller från icke-behandlingsbara avfall och mineraler


Återvinning och metallurgiBiproduktutvinning

Pre-study

Swerea MEFOS AB

2015-07-01


Johan Björkvall

2016-03-31

201501398

Syfte och mål
Syftet med det genomförda projektet har framför allt varit att undersöka möjligheterna att skala upp den nya elektrolytiska behandlingsmetoden från labskala till pilotskala. En fungerande utrustning för smältelektrolys och klorering i pilotskala har utvecklats och konstruerats inom projektet. Dessutom har ett fungerande koncept för behandling av blyinnehållande glas identifierats och testats praktiskt.

Upplägg och genomförande
Trots att projektet drabbades av omfattande förseningar beroende på sen leverans av försöksutrustning kunde arbetet genomföras på ett tillfredsställande sätt. Ett problem med arbetet har varit en ansats i ansökan som inte visade sig fungera i praktiken. En ny ansats har framtagits och använts inom projektet. Därefter har en fungerande utrustning utvecklats och konstruerats inom projektet. Vidare har ett fungerande koncept identifierats och testats praktiskt.

Resultat
Den framtagna utrustningen kommer att användas för att genomföra vidare undersökningar av tekniken med behandling av ytterligare material. Projektet har givit en avsevärd kompetensuppbyggnad för Swerea Mefos inom både elektrolys och kloridbaserad metallurgi.

FacebookTwitterLinkedInEmail