Deliverables within Swedish Mining Innovation projects (Routine for project leaders)

Pre-study

Project application

 • Application is made via Vinnova’s portal
 • Project summary sent to the program office (Template, see Vinnova’s portal)

Projects is granted and started

 • Start report is sent to Vinnova
 • The document “Project description and summary of results” is sent to the program office (see Templates)

Ongoing during the project

 • During the project and when the project is completed, you are expected to present the project on request at Swedish Mining Innovation’s annual Program Day and Swedish Mining Research and Innovation Day
 • During the project, the project leader must inform the program office of any dissemination activities, so that the program can spread and communicate further
 • In dialogue with the program office be helpful in preparing materials to be disseminated by the program office.

Project ends

 • Final report to Vinnova in Vinnova’s portal
 • The document “Project description and summary of results” is updated and sent to the program office no later than the date for the project end (see Templates)
 • Project leader participates in final interview about results, continued work, etc.
 • Project leader and participants respond to a survey from Swedish Mining Innovation

After the project has been completed, you are expected to present the project on request at Swedish Mining Innovation’s annual program day and Swedish Mining Research and Innovation Day.


Full scale- and pilot project

Project application

 • Application is made via Vinnova’s portal
 • Project summary sent to the program office (Template, see Vinnova’s portal)

Projects is granted and started

 • Start report is sent to Vinnova
 • The document “Project description and summary of results” is sent to the program office (see Templates)
 • Start-up meeting with project leader and Swedish Mining Innovation
  Purpose
  – Swedish Mining Innovation informs about what is expected of the projects map performance monitoring and communication in addition to Vinnova’s formal requirements
  – The project answers a number of questions about expected results and effects (according to the program’s Effect Logic)
  – Swedish Mining Innovation describes how we want to spread/communicate the projects, continuously and at the end of the project

Ongoing during the project

 • During the project and when the project is completed, you are expected to present the project on request at Swedish Mining Innovation’s annual Program Day and Swedish Mining Research and Innovation Day
 • January 15 each year, the document “Project description and summary of results” is updated and sent to the program office (see Templates)
 • During the project, the project leader must inform the program office of any dissemination activities, so that the program can spread and communicate further
 • In dialogue with the program office be helpful in preparing materials to be disseminated by the program office.

Project ends

 • Final report to Vinnova in Vinnova’s portal
 • The document “Project description and summary of results” is updated and sent to the program office (see Templates)
 • Project leader participates in final interview about results, continued work, etc.
 • Project leader and participants respond to a survey from Swedish Mining Innovation

Templates and links

Vinnovas rules for publication

All projects started 2021 or later shall follow Vinnova’s guidelines for scientific publications: link

Presentation templates

PPT template Swedish Mining Innovation project presentation

Logotypes

Ur Vinnovas allmänna villkor för bidrag

 • Projektet ska vara representerat av minst en projektpartner vid konferenser och andra aktiviteter som anordnas inom Swedish Mining Innovation.
 • Vid varje offentliggörande av projektresultat ska det anges att arbetet utförts inom det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten (t.ex. publicering oavsett medium och muntliga presentationer).
 • Projektet ingår i det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och ska samverka med programmets programkontor i genomförandet.

Se Vinnova, samt projektavtal.

FacebookTwitterLinkedInEmail