Widefind är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2020

2020-10-21

Foto: Kristoffer Ödmark och Emil Fresk under installation av en tidig prototyp av WISPR-systemet.

Widefind är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2020 för deras positioneringssystem designat för underjordiska tunnelmiljöer som med hög noggrannhet informerar om människors och tillgångars rörelse i realtid. Vi fick några ord med Kristoffer Ödmark som är en av grundarna och VD på Widefind.

Grattis Kristoffer, Widefind är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2020! Hur känns det?

– Jag är väldigt förvånad och väldigt glad. När man arbetar med något länge blir man ju lätt lite hemmablind, så när jag helt oväntat fick veta att vi blivit uttagna till final så kändes det verkligen otroligt roligt. Vi har investerat mycket tid och arbete i att skapa vår lösning för underjordiska gruvor, och det ger massor av energi att vi uppmärksammas på det här sättet och får bekräftelse på att det vi gör är viktigt.

Berätta lite om ert positioneringssystem.

– WISPR är en produkt som skapar data på vart saker och ting befinner sig under jord, inte helt olikt hur GPS fungerar. På samma sätt som positionsdatan från GPS används av alla möjliga applikationer ovan jord, från Google Maps till autonoma fordon, är vår tanke att datan från WISPR ska kunna användas av existerande och nya applikationer under jord.

– WISPR-systemet består av ett positioneringsnätverk för gruvan, taggar för människor och maskiner, en servermjukvara som kan installeras lokalt hos kunden och en managementmjukvara genom vilken kunden enkelt hanterar systemet. Själva positionsdatan skapas när taggarna kommunicerar med nätverket, vilket sker via ultra wideband radio, en trådlös teknik som lämpar sig väldigt väl för underjordiska tunnelnätverk.

Vad är det som gör er lösning så unik?

– Vi lärde oss redan under tiden på universitetet att underjordiska gruvor utgör miljöer där det är utmanande att få positionering att fungera och där det är svårt att installera och underhålla tekniska lösningar över lag. Vår syn har sedan länge varit att en produkt som ska fungera riktigt bra under jord bör vara anpassad till de förutsättningar som finns där. Av den anledningen har vi konstruerat WISPR systemet just för underjordiska tunnelmiljöer vad gäller allt från positioneringsalgoritmer till de fysiska produkterna.

Varför är det en viktig innovation?

– Vi vet att säkerhet, produktivitet och effektivitet är jätteviktiga frågor för gruvbolagen och vi är övertygade om att ju mer insikt man får i verksamheten desto bättre kommer man att kunna hantera dessa viktiga frågor, detta tycker vi vara bevisat av innovativa bolag i branschen. Men insikt bygger i sin tur allt mer på att rätt data finns tillgänglig och vi tror på att mer och bättre data på vart saker och ting är under jord är ett viktigt steg på vägen mot framtidens gruva.

Widefind är i final tillsammans med Orexplore och Minalyze, hur tänker du om det?

– Precis som det lyfts fram i Swedish Mining Innovations pressrelease så arbetar vi ju med lite olika saker, så vi har inte haft någon direkt kontakt med något av bolagen. Vi har däremot hört talas om både Orexplore och Minalyze och vi är väldigt imponerade av deras innovativa arbete. Det känns fantastiskt bra att vi är i final med så framåtsträvande bolag.

Vad händer annars hos Widefind just nu?

– Just nu arbetar vi med en leverans till LKAB i Kiruna. Relationen mellan LKAB och Widefind sträcker sig tillbaka till tiden på universitetet och de var först ut med att lägga en order på WISPR-systemet. Vidare arbetar vi såklart fortlöpande med att vidareutveckla WISPR, bland annat i den testbädd som Boliden sedan länge tillhandahållit oss i Kristinebergsgruvan. Vi har även samarbeten med andra bolag i gruvindustrin där vi utforskar de möjligheter som uppstår med noggrann positionering.

Och slutligen, hur ser ni på framtiden?

– Vi ser väldigt ljust på framtiden och tror att behovet för det vi är riktigt duktiga på bara kommer att öka allt eftersom fler och fler gruvor moderniserar och digitaliserar sina verksamheter. Just nu arbetar vi i Sverige med några av världens mest moderna gruvbolag, men vi vet att det finns många runt om i världen som är duktiga och dem vill vi givetvis också arbeta med.

Grattis igen Kristoffer och Widefind! Nästa vecka presenterar vi den sista av de tre finalisterna.

Kristoffer Ödmark, Widefind

Kristoffer Ödmark, CEO Widefind

Hör Kristoffer om Widefinds innovation

 


Läs mer om Swedish Mining Innovation Award 2020

These are finalists in the Swedish Mining Innovation Award 2020

Minalyze – intervju och finalistfilm

Orexplore – intervju och finalistfilm

Swedish Mining Innovation Award 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Nästa möjliga steg: Visa miljöprestanda för metallen i en enskild buss

Bild: IVL Svenska Miljöinstitutet Efter nio månaders arbete har Swedish Mining Innovations strategiska projekt TraceMet målet i sikte: ett system som kan ge besked om miljöprestandan hos metaller. – Nu börjar det dyka…

2020-10-15

Orexplore är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2020

Foto: Orexplore. Orexplores röntgenteknologi för snabbare och mer precis kartläggning direkt vid fyndigheten. Orexplore är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2020 för deras röntgenteknologi i 3D som ger snabbare och…

2020-10-14

SMIG skapar en smart testmiljö för gruvindustrin

Graden av automatisering och digitalisering ökar hela tiden i gruvindustrin och företagen investerar stora summor i att flytta människor bort från produktionsfronten för att öka både säkerhet och effektivitet. Inom projektet SMIG tar…

2020-10-13