Orexplore är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2020

2020-10-14

Foto: Orexplore. Orexplores röntgenteknologi för snabbare och mer precis kartläggning direkt vid fyndigheten.

Orexplore är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2020 för deras röntgenteknologi i 3D som ger snabbare och mer precis kartläggning av fyndigheter och malmkroppar direkt vid fyndigheten. Vi fick några ord med Kevin Rebenius som är grundare och VD på Orexplore.

Grattis Kevin, Orexplore är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2020! Hur känns det?

– Det känns förstås väldigt hedrande och jag är otroligt stolt över vad teamet åstadkommit så här långt. Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg och att vårt hårda forsknings- och utvecklingsarbete börjar få genomslag på marknaden och att det vi jobbar för att åstadkomma är viktigt.

Berätta lite om er teknik med röntgenteknologi av borrkärnor.

– Innovationen har sitt ursprung i svensk medicinsk röntgenforskning och består i en kombination av två var för sig väl beprövade röntgenmätmetoder, nämligen transmissionsröntgen och röntgenfluorescens, på ett nytt och unikt sätt för att få information från stenens inre i 3D.

Vad är det som gör er lösning så unik?

– Det finns idag en uppsjö av lösningar och företag som analyserar borrkärnors yttre skal, vilka bygger på traditionell befintlig teknologi, som integrerats och automatiserats för att analysera enstaka egenskaper av prover i fält.

– Det som gör Orexplore unikt är vår förmåga att inom några minuter genera multi-disciplinära insikter om stenens inre i 3D – kunskap om strukturer, densitet, mineralogi och halter, allt i en och samma skanning.

Varför är det en viktig innovation?

– Det är bara ca 1 av 1000 projekt som leder fram till en faktisk gruva. Med mer kunskap och information kan det snabbare konstateras om ett projekt är värt att gå vidare med eller om det ska lägga ned. Detta hjälper till att säkerställa att resurser och tid satsas på rätt projekt.

– Världen är beroende av mineraler för fortsatt tillväxt och för den gröna omställningen. Vi ser vår innovation som ett viktigt bidrag till effektivare gruvdrift, mindre hantering av gråberg och minskad inverkan på miljön.

Ni är finalist tillsammans med Minalyze som också har en lösning för att se in i borrkärnan. Hur ser du på det?

– Minalyze fördel ligger i att skanna ett stort antal prover och det bygger på att man snabbt analyserar delar av borrkärnans synliga yta, dvs man tittar på borrprovets skal, inte dess inre. Jag är dock övertygad om att det finns utrymme för båda lösningarna i olika delar av marknaden. Det är bara positivt att det finns flera aktörer som tillsammans driver trenden med digitaliserad kartläggning av fyndigheter.

Vad händer annars hos Orexplore just nu?

– Ett stort fokus för oss är nu att knäcka nästa stora utmaning i gruvindustrin – att mäta guld i 3D. Ungefär hälften av all världens budget för prospektering går till att hitta nya fyndigheter innehållandes denna ädla metall. Vi kan redan idag identifiera guldkorn i borrkärnor, men utvecklar nu teknologi för att även kunna detektera atomärt finfördelat guld från stenens inre. Guld förekommer i så små koncentrationer och vi ser att denna förmåga kommer bli helt avgörande i framtiden för att dels hitta och korrekt värdera guldfyndigheter.

Och slutligen, hur ser ni på framtiden?

– Trenden att i allt högre grad digitalisera och automatisera kartläggning av fyndigheter är tydlig. Som vi ser det så är det just nu två kritiska frågeställningar som behöver lösas framöver; för det första så är vi överösta av data som vi riskerar att drunkna i. Det är viktigt att vända denna data till användbar information som blir till ett beslutsunderlag som verkligen leder till effektivisering. Det andra är att gruvindustrin idag i allt för stor utsträckning arbetar i silos. Information behöver flöda fritt genom hela värdekedjan för att denna ”big data” ska få ordentligt genomslag och effekt.

Grattis igen Kevin och Orexplore! Vi återkommer med närmare presentation av de andra två finalisterna under kommande veckor. 

Kevin Rebenius, CEO Orexplore

Hör Kevin berätta om Orexplores innovation

 


Läs mer om Swedish Mining Innovation Award 2020

De här är finalister i Swedish Mining Innovation Award 2020

Minalyze – intervju och finalistfilm

Widefind-intervju och finalistfilm

Swedish Mining Innovation Award 2020

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SMIG skapar en smart testmiljö för gruvindustrin

Graden av automatisering och digitalisering ökar hela tiden i gruvindustrin och företagen investerar stora summor i att flytta människor bort från produktionsfronten för att öka både säkerhet och effektivitet. Inom projektet SMIG tar…

2020-10-13

De här är finalister i Swedish Mining Innovation Award 2020

Efter ett intensivt och tufft juryarbete så står det nu klart vilka som är de tre finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2020. Priset som instiftades 2019 delas ut av det nationella strategiska…

2020-10-08

Workshop på aktuellt och viktigt ämne: spårbarhet för långa hållbara värdekedjor

Var: Digitalt, vi kommer använda verktyget Zoom När: 22 oktober, kl.09.00-12.00 De strategiska innovationsprogrammen Swedish Mining Innovation, PiiA, BioInnovation, Metalliska Material och RE:Source bjuder in till ett inspirationsseminarium om spårbarhet för hållbara värdekedjor….

2020-10-02