Utlysning för planeringsbidrag

2017-11-22

Det strategiska innovationsprogrammet STRIM och Vinnova bjuder in alla aktörer som har eller har haft projekt finansierade av STRIM att söka planeringsbidrag för uppväxling av sina projekt genom internationella eller nationella initiativ. Läs mer här.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Klipp av projektsidan

Uppdatering av projektsidor

I samband med att vi nu lanserar vår nya webb håller vi på att uppdatera sidorna om varje projekt. Samtidigt ser vi till att alla projektbeskrivningar finns på både svenska och engelska. Detta…

2017-10-31

Utlysning nu öppen

En utlysning är nu öppen för alla intressenter som vill bidra till de mål som beskrivs i STRIM-agendan. Vi kan finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt längs hela värdekedjan: prospektering, resurskaraktärisering, gruvdrift,…

2017-09-19

Kursen Gruvdammar och dammsäkerhet

Under våren 2018 arrangerar Luleå tekniska universitet i samarbete med Svemin kursen Gruvdammar och dammsäkerhet. Kursen är avsedd för den som arbetar med gruvdammar inom industri, konsultföretag, myndigheter etc. Kursen omfattar sex dagar…

2017-09-13