Kursen Gruvdammar och dammsäkerhet

2017-09-13

Under våren 2018 arrangerar Luleå tekniska universitet i samarbete med Svemin kursen Gruvdammar och dammsäkerhet. Kursen är avsedd för den som arbetar med gruvdammar inom industri, konsultföretag, myndigheter etc. Kursen omfattar sex dagar vid två tillfällen.

Ytterligare information finns här: Flyer Gruvdammar och Dammsäkerhet.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Ny utlysning i september

Nästa utlysning inom SIP STRIM öppnar den 18 september 2017. Utlysningstext och mallar kommer att publiceras på SIP STRIM:s och Vinnovas hemsidor.

2017-08-18

Informationsdag och brokerage event, 8–9 november i Bryssel

En informationsdag och brokerage event som behandlar arbetspaketet ”Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror” inom Horisont 2020 kommer att hållas 8–9 november 2017 i Bryssel. Målgruppen är den som är intresserad av att delta…

2017-08-16

Närstudie av berggrunden. Foto: Pär Weihed.

Nya projekt godkända

Tio fullskaleprojekt och nio förstudier har godkänts för finansiering. Fullskaleprojekt Efficient comminution operation (ECO) Andreas Johansson, Luleå University of Technology SEK 4 995 300 Samarbetsparter: LTU, Innovative Machine Vision Pty Ltd, Optimation AB, Vale…

2017-06-22