Utlysning nu öppen

2017-09-19

En utlysning är nu öppen för alla intressenter som vill bidra till de mål som beskrivs i STRIM-agendan.

Vi kan finansiera kortare förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt längs hela värdekedjan: prospektering, resurskaraktärisering, gruvdrift, metallurgi och återvinning, återvinning och miljöprestanda. Kritiska metaller, automatisering och processtyrning, social acceptans, säkerhet samt genusfrågor och mångfald är andra viktiga områden i denna utlysning.

Utlysningen stänger klockan 14.00 den 7 december och det slutliga beslutet om vilka projekt som finansieras kommer att presenteras 1 mars 2018.

Ansökan görs via Vinnova webbplats där du kan läsa mer om utlysningen och hur man ansöker.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Kursen Gruvdammar och dammsäkerhet

Under våren 2018 arrangerar Luleå tekniska universitet i samarbete med Svemin kursen Gruvdammar och dammsäkerhet. Kursen är avsedd för den som arbetar med gruvdammar inom industri, konsultföretag, myndigheter etc. Kursen omfattar sex dagar…

2017-09-13

Ny utlysning i september

Nästa utlysning inom SIP STRIM öppnar den 18 september 2017. Utlysningstext och mallar kommer att publiceras på SIP STRIM:s och Vinnovas hemsidor.

2017-08-18

Informationsdag och brokerage event, 8–9 november i Bryssel

En informationsdag och brokerage event som behandlar arbetspaketet ”Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror” inom Horisont 2020 kommer att hållas 8–9 november 2017 i Bryssel. Målgruppen är den som är intresserad av att delta…

2017-08-16