Två nya strategiska satsningar lanseras

2021-03-25

Uppdatering av den fossilfria färdplanen

2018 tog gruvbranschen, som en av de första branscherna i Sverige, fram en färdplan för fossilfrihet. Färdplanen togs fram inom ramen Fossilfritt Sverige, och arbetet som leddes av Svemin finansierades av Swedish Mining Innovation. Mycket har hänt sedan dess, och branschen tar snabba steg i omvandlingen mot fossilfrihet så vi ser ett uppenbart behov av en uppdatering av färdplanen. I uppdateringen kommer man också inkludera aspekterna energibehov och tillgänglighet, ett mer framtids- och produktinriktat perspektiv, både nationellt och globalt kommer läggas till. Färdplanen kommer att slutföras under hösten.

Färdplanen om biologisk mångfald Mining with Nature blir CLIMB

Efter det viktiga och framgångsrika projektet Mining with Nature lanserar vi nu fortsättningen CLIMB. Projektet syftar till att utveckla en modell för mätning av biologisk mångfald i förhållande till markanvändning. Detta möjliggör ökad förutsägbarhet i tillståndsprocesser, ökad kostnadseffektivitet och hållbarhet, och en bättre möjlighet att integrera biologisk mångfald i företagens affärsmodeller. Projektet leds av Ecogain och partners är Boliden, Cementa, LKAB, Skellefteå kraft, SCA, Specialfastigheter, Svenska kraftnät och Vattenfall.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Nu har vi öppnat upp för årets Innovationsidétävling!

Var med och forma morgondagens hållbara industri – och vinn 600 000 kr! Har du en innovativ idé som gör skillnad och kan stärka utvecklingen av en hållbar gruvindustri? Tävla om 600 000 kr för…

2021-03-05

24 miljoner till att stärka miljö- och klimatutmaningarna inom gruvindustrin

Pressmeddelande onsdag den 24 februari 2021 Det strategiska nationella innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation utlyser årligen forskningsmedel för att finansiera projekt som stärker konkurrenskraften hos svensk gruv- och metallproducerande industri. Temat för årets öppna…

2021-02-24

Maria Sunér, VD SVemin

Vi vill pusha på utvecklingen av en global standard för hållbara metaller

Programmets strategiska projekt Tracemet har nu nått sitt slut. Arbete pågår med att färdigställa delrapporter från arbetspaketen samt en samlad populärvetenskaplig slutrapport. Maria Sunér, vd för Svemin som tillsammans med Swedish Mining Innovation…

2021-02-24