24 miljoner till att stärka miljö- och klimatutmaningarna inom gruvindustrin

2021-02-24

Pressmeddelande onsdag den 24 februari 2021

Det strategiska nationella innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation utlyser årligen forskningsmedel för att finansiera projekt som stärker konkurrenskraften hos svensk gruv- och metallproducerande industri. Temat för årets öppna utlysning var att lösa industrins utmaningar inom hållbarhet, miljö och klimat. Nu står det klart vilka projekt som beviljats medel och får dela på 24 miljoner kronor.

44 projektansökningar kom in till utlysningen som stängde i november 2020, och av dessa har nu 10 förstudier, 5 fullskaleprojekt och 1 pilotprojekt beviljats finansiering. Ansökningarna bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av oberoende internationella experter.

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig på Swedish Mining Innovation är glad för det stora intresse man sett för utlysningen och att arbetet med att rikta nya aktörer mot branschen har lyckats med elva nya aktörer i de beviljade projekten.

– Det är stor bredd på årets beviljade projekt, de spänner över värdekedjan från gruva och metallproduktion till återvinning. Bland annat så har vi två projekt om den kritiska metallen Litium som behövs vid batteriproduktion och är viktig för den gröna omställningen. I ett pilotprojekt ska Northvolt testa att ersätta fossila bränslen med förnybar energi vid främst litiumproduktion från primära källor, och i en förstudie ledd av Chalmers så kommer man att utveckla en metod för utvinning av litium från återvunna batterier, säger Lawrence.

Så snart startrapporter har lämnats in till Vinnova kan man läsa mer om projekten, både på Vinnovas och Swedish Mining Innovations webb.

 


Beviljade projekt i Swedish Mining Innovations utlysning ”Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin”

 Följande 10 förstudier har beviljats finansiering

Hållbar utvinning av fosfor från gruvavfall
Sustainable REcovVEry of phosphorous from mine tAiLings
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Rening av kvicksilver från svavelsyraproduktion
Removal of mercury from sulfuric acid production
Projektledare: Chalmers tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Återvinning av Li från batterierna via förbättrade kemiska omvandlingar med återvunnet kol och vattenlakning
Recovery of lithium from the batteries via enhanced chemical transformations using waste carbon and water leaching
Projektledare: Chalmers tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Magnesiums roll vid järnmalmspelletisering
ROMI: Role of Magnesium in iron oxide pelletizing
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 490 000 kr

Svavelrening av svavelrika järnmalmsfyndigheter
Sulfur removal from sulphur containing iron ores
Projektledare: Swerim
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Omvandling av gruvrester till värdefulla produkter
Transforming mining residues to valuable products
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Numerisk simulering för optimering av bergborrning och lastning för gruvdrift
Numerical Simulation for Optimisation of Rock Drilling and Loading for Mining
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 499 000 kr

Förstudie malmpulverisering med pulsad högeffektmikrovågor
Prestudy of rocks comminution with very high pulsed microwave power
Projektledare: Uppsala universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Övergång till elektromobilitet och autonomi i entreprenadmaskiner med hjälp av digitala tvillingar
Digital-Twin enabled Transition into Electromobility and Autonomy in Construction Equipment (eTWIN)
Projektledare: Blekinge tekniska universitet
Beviljad finansiering: 467 000 kr

VR-Baserad Fjärrstyrning med Adaptiv Autonomi för Delad Kontroll av Mobila Manipulatorer
Virtual Reality Based Teleoperation with Adaptive Autonomy for Remote Shared Control of Mobile Manipulators
Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 500 000 kr

Följande 5 fullskaleprojekt har beviljats finansiering

AI-baserad autonomous drönare för detektion av gaser i dagbrott (G-DRONES)
AI enabled autonomous  drones for gas inspection of open pit mines (G-DRONES)
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 2 086 000 kr

Avlastningsstrategier för brytning på stora djup i svenska gruvor
Destressing strategies for mining under highly stressed conditions in the deep mines of Sweden
Projektledare: Luleå tekniska universitet
Beviljad finansiering: 4 896 000 kr

Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid
Metals4U+: Mineral raw materials for a green and digital future
Projektledare: Bergskraft
Beviljad finansiering: 4 114 000 kr

Påverkan från gruvindustrins stoftnedfall på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster (MINEDUST)
Impacts of mining dust deposition on forest biodiversity and ecosystem services (MINEDUST)
Projektledare: Sveriges lantbruksuniversitet
Beviljad finansiering: 3 200 000 kr

Modellering av hydraulslangar för säker fjärrstyrd borrning
Safe Remote Drilling through Predictive Modeling of Hydraulic Hoses
Projektledare: Örebro universitet
Beviljad finansiering: 2 841 000 kr

Följande pilotstudie har beviljats finansiering

Grön kalcinering
Green calcination
Projektledare: Northvolt
Beviljad finansiering: 2 312 000 kr

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Maria Sunér, VD SVemin

Vi vill pusha på utvecklingen av en global standard för hållbara metaller

Programmets strategiska projekt Tracemet har nu nått sitt slut. Arbete pågår med att färdigställa delrapporter från arbetspaketen samt en samlad populärvetenskaplig slutrapport. Maria Sunér, vd för Svemin som tillsammans med Swedish Mining Innovation…

2021-02-24

A member of Swedish Mining Innovation’s Ph.D. student network is defending her thesis!

A member of Swedish Mining Innovation’s Ph.D. student network is defending her thesis! Jane Mwaba Mulenshi is defending her doctoral thesis in mineral processing at Luleå University of Technology on 22 February 10.00….

2021-02-22

Välbesökt AI-event gav nya idéer till gruvbranschen

AI, digitalisering och automation har enorm potential för gruvsektorn, och gruvor med smarta system som kan prata med varandra kommer att effektivisera produktionen och skapa en hållbarare gruvindustri. Under onsdagen höll det strategiska…

2021-02-18