Studenter uppmärksammades under Raw Materials Week i Bryssel

2023-12-01

Swedish Mining Innovations doktorandnätverk har 104 medlemmar, 13 alumner och 13 deltagande svenska universitet. I november deltog en delegation på tolv av doktoranderna från nätverket under Raw Materials Week i Bryssel. Nils Jansson, nätverkets koordinator, kontaktades av Eumicon med en specifik begäran om att skicka medlemmar för att delta på det högnivåmöte om råvaror av avgörande betydelse som de anordnade för Europeiska kommissionen. Efter eventet fick nätverket ett brev från Generaldirektören för EUMICON, Roman Stiftner.

Letter of appreciation
”… På uppdrag av EUMCON skriver jag för att uttrycka vår uppriktiga uppskattning för det ovärderliga stöd som det svenska nätverket ger för att underlätta svenska doktoranders deltagande vid den 10:e årliga högnivåkonferensen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror den 15 november 2023.

Det nära samarbetet mellan Eumicon och det svenska nätverket har varit avgörande för att främja ett dynamiskt utbyte av idéer och kunskap vid konferensen. Närvaron av de svenska doktoranderna berikade inte bara diskussionerna utan tillförde också ett unikt perspektiv till diskursen om viktiga ämnen som råvaror för energiomställning, investeringar, strategiska projekt och partnerskap…”, skriver Roman Stiftner, Generaldirektör på EUMICON.

Grattis till vårt doktorandnätverk. Vi är stolta och glada att höra att ni uppmärksammats för det fantastiska arbete ni gör!

 Nils Jansson, Biträdande Professor och Nätverkskoordinator.

Vad vill du lyfta fram när det gäller doktorandnätverkets betydelse?
-Ett av de viktigaste målen med nätverket är att ge ett bredare perspektiv på branschen och gruvans roll i samhället. Vi vill skapa mötesplatser för doktorander från alla universitet och gruvrelaterade forskningsämnen i Sverige, oavsett om det är naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap. Detta har främst skett via workshops i svenska gruvdistrikt, där medlemmar med olika bakgrund från hela Sverige har träffats och interagerat med varandra och viktiga intressenter från industri, myndigheter, akademi och icke-statliga organisationer.

I första hand vill vi främja kontakt och samarbete mellan doktorander, och även hjälpa doktoranderna att bygga upp ett professionellt nätverk redan innan disputationen. Vi vill också göra doktoranderna mer medvetna om aktuella utmaningar som industri och samhälle står inför, och hur deras forskning passar in i den större bilden av en integrerad och dynamisk råvaruvärdekedja.

Hur ser nätverkets framtid ut? Visioner och mål?
-Framtiden för nätverket ser ljus ut i och med att vi just nu inleder en ny 2-årig fas av nätverket, där vi planerar nya spännande workshops, den första är en workshop i Bergslagen i maj i år. För nästa period har vi satt det ambitiösa målet att ha fler än 160 medlemmar i slutet av 2025, ett mål som vi hoppas ska kunna uppnås genom en generell ökning av gruvrelaterad forskning under det kommande åren.

Min specifika vision är att företag och statliga organisationer i framtiden på jakt efter en mångsidig och begåvad arbetskraft i allt högre grad kommer att se nätverket som en tillgång för att snabbt kunna engagera sig med en stor grupp unga yrkesverksamma från hela Sverige. Detta har vi redan visat i praktiken förra året när vi blev kontaktade av Eumicon och ombedda att skicka en grupp doktorander från Sverige till Raw Materials Week (RMW) i Bryssel. Därför deltog 12 doktorander från LTU, Chalmers, KTH, Stockholms universitet och Örebro universitet på RMW med mycket positiv feedback från arrangörerna. Vi hoppas få se mer av denna framtid, t.ex. att rekryteringsavdelningar från företag eller statliga organisationer kontaktar oss och ber oss att ta med våra medlemmar till dem, t.ex. på karriärdagar och workshops.

Swedish Mining Innovation har varit avgörande för genomförandet av programmet, både när det gäller att tillhandahålla de finansiella medlen för att doktorander ska kunna resa till och delta i de evenemang vi organiserar, men också genom att vara initiativtagare till vad som är Sveriges första nationella nätverk för doktorander inom gruvrelaterade områden. Vi hoppas och tror att nätverket efter avslutad Swedish Mining Innovation kommer att finnas kvar som ett av de viktigaste arven från hela programmet.


Nätverket i siffror (för närvarande)
104 doktorander
13 alumnimedlemmar
13 deltagande svenska universitet
7 workshops hittills
1 delegation till RMW i Bryssel

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Svemins Höstmöte 2023

Svemin Höstmöte 2023, Münchenbryggeriet Event & Konferens och Konferens, Stockholm. Swedish Mining Innovation var på plats och hade en monter på mässområdet. Det blev mycket mingel, samtal, fika och nya bekantskaper. Ett stort…

2023-11-24

Sveriges 33 bästa teknikstartups!

Varje år väljer Ny Teknik Sveriges 33 bästa startup-företag, som de kallar 33-listan! Den 16 november blev listan offentlig och inte bara EN utan TRE av dessa är tidigare vinnare av Swedish Mining…

2023-11-21

Ny runda av Metallparadoxen

Eventet Metallparadoxen hölls för andra gången sedan 2022 på Tekniska museet i Stockholm. Faciliterad av forskare och specialister som använde Design Thinking som arbetsmetod för att ”lösa” eller arbeta med en komplex fråga….

2023-11-15