SIP STRIM finansierar ny färdplan: Gruvnäringen i pionjärsatsning om biologisk mångfald

2020-04-07

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Det hävdar Svemin och tar nu – som första branschorganisation – fram en färdplan för hur det ska gå till.

Svemins nya projekt Mining with Nature ska skapa en samlad bild av vilka frågor kopplade till biologisk mångfald som är relevanta för gruvnäringen, både i omvärlden och i Sverige. Målet är att det ska bli lättare för branschen och de enskilda företagen att förstå risker och möjligheter och att sätta mål för sitt organisationsspecifika arbete.

– Gruvnäringen i Sverige har ambitionen att vara föregångare vad gäller hållbar gruvnäring och nu är det dags att ta nästa steg. Vi vill gå bortom fossilfrihet och ta ännu större ansvar även för den biologiska mångfalden, säger Maria Sunér Fleming, vd på gruvornas branschorganisation Svemin, projektägare och initiativtagare till satsningen.

Frågan om biologisk mångfald flyttar dessutom snart fram sina positioner internationellt. Vid FN:s planerade konferens, COP15 Biodiversity, i Kina i oktober 2020 ska beslut fattas om en ny strategisk plan för Konventionen om biologisk mångfald.

– Biologisk mångfald kommer bli en allt viktigare fråga i näringslivets hållbarhetsarbete, precis som skett med klimatfrågan, och i ljuset av det känns det extra bra att vi redan är i gång med just det här projektet, säger Maria Sunér Fleming.

Projektet leds av konsultföretaget Ecogain som är specialister på hållbar markanvändning och biologisk mångfald.

– Det är verkligen roligt att arbeta med Svemin och gruvbolagen som är pionjärer i detta, säger Tove Hägglund, projektledare på Ecogain och ansvarig för arbetet. Vi märker att förlusten av biologisk mångfald blir allt mer affärskritiskt och frågan är lika viktig för mänskligheten som klimatet. Därför känns det angeläget att få driva arbetet med en färdplan tillsammans med gruvindustrin.

Hon poängterar att fungerande ekosystem hjälper till att minska effekterna av klimatförändringar, såsom översvämningar och torka. Detta är exempel på ekosystemtjänster som naturen förser oss med gratis. Andra exempel på ekosystemtjänster är mat, frisk luft och rent vatten. För att naturen ska kunna leverera ekosystemtjänster till vårt samhälle behöver vi bevara den biologiska mångfalden, det vill säga mångfalden av växter och djur och deras livsmiljöer.

Gruvornas färdplan för biologisk mångfald kan mycket väl komma att bli en förebild för andra.
– Jag är övertygad om att ännu fler företag och branscher än gruvindustrin snart kommer att se behovet av att ta fram strategier för biologisk mångfald på samma sätt som man idag har för klimatfrågan, säger Tove Hägglund.

Om projektet

Projektet Mining with Nature har initierats av Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral och metallproducenter i Sverige. Projektet utförs inom ramen för det Strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet leds av Ecogain. Till projektet knyts flera strategiska partners inom gruvnäringen, bland annat Boliden, LKAB, Cementa och Nordkalk. Färdplanen är planerad att presenteras i slutet av 2020.

För mer information, vänligen kontakta

Tove Hägglund, senior projektledare Ecogain och projektledare för Mining with Nature, tfn. 070-200 35 22 tove.hagglund@ecogain.se

Linda Bjurholt, Miljöchef LKAB och ordförande i Mining with Natures styrgrupp, tfn. 070-588 81 48 linda.bjurholt@lkab.com

Lawrence Hooey, Teknik- och innovationsansvarig SIP STRIM och medlem i Mining with Natures styrgrupp, tfn. 070-641 28 40 lawrence.hooey@sipstrim.se

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIMs innovationsidétävling – Pitcha och vinn 600 000 kr till förverkligandet av din idé!

Har du en innovativ idé som kan stärka svensk konkurrenskraft för gruv och metallutvinnande industri? Då ska du skicka in din idé till SIP STRIMs innovationsidétävling! Den slutliga vinnaren får 600 000 kr till…

2020-03-27

Information om stödberättigande från Vinnova

Har du frågor om ditt projekt med avseende till Covid-19? På Vinnovas webbplats kan du hitta information till stödmottagarna gällande stödberättigande kostnader. Vinnovas information till bidragsmottagare

2020-03-26

19 nya projekt beviljade finansiering

Nu är det klart vilka projekt som har beviljats finansiering i SIP STRIMs senaste utlysning ”Mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri”. Utlysningen som stängde den 7 november 2019 syftar till…

2020-02-25