Populärt nätverk för doktorander – SIP STRIMs doktorandnätverk MINERS

2020-04-17

SIP STRIMs doktorandnätverk MINERS har idag drygt 35 medlemmar. Tobias Kampmann som är forskare i malmgeologi vid LTU koordinerar nätverket och har berättat för Bergsmannen om satsningen. Läs hela artikeln här: Bergsmannen Nr 2, 2020 – SIP STRIMs doktorandnätverk MINERS

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Har du en innovativ idé?

2020-04-14

SIP STRIM finansierar ny färdplan: Gruvnäringen i pionjärsatsning om biologisk mångfald

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Det hävdar Svemin och tar nu – som första branschorganisation – fram en färdplan för hur det…

2020-04-07

SIP STRIMs innovationsidétävling – Pitcha och vinn 600 000 kr till förverkligandet av din idé!

Har du en innovativ idé som kan stärka svensk konkurrenskraft för gruv och metallutvinnande industri? Då ska du skicka in din idé till SIP STRIMs innovationsidétävling! Den slutliga vinnaren får 600 000 kr till…

2020-03-27