Populärt nätverk för doktorander – SIP STRIM doktorandnätverk MINERS

2020-04-17

SIP STRIMs doktorandnätverk MINERS har idag drygt 35 medlemmar. Tobias Kampmann som är forskare i malmgeologi vid LTU koordinerar nätverket och har berättat för Bergsmannen om satsningen. Läs hela artikeln här: Bergsmannen Nr 2, 2020 – SIP STRIMs doktorandnätverk MINERS

FacebookTwitterLinkedInEmail

More news

Do you have an innovative idea?

2020-04-14

SIP STRIM finances new roadmap: The mining industry in pioneer venture on biodiversity

Increased consideration towards biodiversity needs to be profitable. Not only for nature but also for business. A claim from Svemin who – as the first trade organization in Sweden – currently is developing…

2020-04-07

SIP STRIM Innovation Idea Competition – Pitch and win 600,000 SEK to realize your idea!

Do you have an innovative idea that can strengthen Swedish competitiveness for the mining and metal mining industry? Then submit your idea to SIP STRIM’s innovation idea contest! The final winner gets SEK…

2020-03-27