Ny programdirektör för SIP STRIM

2019-03-19

Från början av året har Jenny Greberg tillträtt som ny programdirektör för SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Jenny som tidigare har varit Teknik- och innovationsansvarig inom programmet övertar rollen efter Anna Utsi som gått vidare till Talga Resources. Jenny är även Forsknings- och utvecklingsansvarig på Svemin, gruvindustrins branschorgan, och hon kommer att fortsätta axla uppdragen på SIP STRIM och Svemin parallellt.

– Det känns väldigt spännande  att ta över som Programdirektör. Vi har en väl fungerande verksamhet som nu efter fem år är etablerad och vi börjar se många fina resultat och effekter av programmet. Vi går 2020 in i en ny programperiod och jag ser fram emot att under året utvärdera verksamheten och utveckla den vidare inför nästa programperiod, säger Jenny Greberg.

Jenny är biträdande professor inom Gruv- och Berganläggningsteknik vid LTU, och hennes expertis är inom området optimering av gruvproduktionsprocesser. Jenny har erfarenhet både från industri och småföretag, samt har stor erfarenhet från internationella FoU-projekt och har tidigare även suttit i ledningsgruppen för EIT RawMaterials, det stora Europeiska innovationssatsningen in om råmaterial med säte i Berlin. Jenny var en av de som startade programmet för fem år sedan, och har även varit drivande i arbetet med de strategiska innovationsagendorna.

– Sverige är en världsledande aktör inom gruvinnovation och SIP STRIM ska fortsätta driva utvecklingen framåt tillsammans med industri, akademi och institut. Vi kommer under 2019 dessutom att stärka bemanningen ytterligare vilket ger oss nya möjligheter att utveckla verksamheten, säger Jenny.

Då en stor del av den forskning som riktas mot branschen drivs från Luleå Tekniska Universitet står de som värdorganisation för programmet, vilket även stärker bilden av LTU som navet inom det svenska gruvinnovationssystemet.

– Det är jätteskoj att Jenny tagit på sig jobbet som programdirektör på SIP STRIM. Jag har jobbat tillsammans med Jenny under många år och i flera olika roller inom akademien och även tidigare inom SIP STRIM, och vet att hon levererar. Grattis SIP STRIM till ett klokt val!, säger Pär Weihed, ställföreträdande rektor vid Luleå Tekniska Universitet.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Cross SIP-samarbete inom projektstöd

De strategiska innovationsprogrammen (SIP:arna) genomför en rad olika insatser för att stimulera och utveckla innovation inom respektive område. Det kan handla om matchmaking, olika nätverk, träffar och möten, samt samverkan kring deltagande i…

2019-03-17

Introduce a Girl to Engineering-Day (IGEday), 29 mars 2019

Det här är ett arrangemang som anordnas runt om i hela Sverige för alla tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år av WomenEngineer. Syftet med IGEDay är att visa upp arbetsplatsen och inspirera tjejer till…

2019-03-13

Vinnarna utsedda i SIP STRIM och EIT RawMaterials innovationsidétävling – de får 600 000 kr var för att förverkliga sin idé

Under början av året lämnades drygt 30 bidrag in till innovationsidétävlingen som syftar till att stärka svensk och europeisk gruv- och metallindustri. Utifrån dessa plockade juryn ut de tolv vassaste innovationsideerna som fick…

2019-03-02