Cross SIP-samarbete inom projektstöd

2019-03-17

De strategiska innovationsprogrammen (SIP:arna) genomför en rad olika insatser för att stimulera och utveckla innovation inom respektive område. Det kan handla om matchmaking, olika nätverk, träffar och möten, samt samverkan kring deltagande i olika forum. Men det kan även vara stöd som olika typer av presentationsmaterial, mallar och verktyg.

Många av insatserna är likartade men anpassade för att möta den specifika målgruppens område och behov. Samtidigt finns det ett behov av att samverka mellan programmen för att effektivisera arbetet, utveckla programmens egen förmåga och stärka samtliga strategiska innovationsområden.

Under hösten har ett cross SIP-samarbete etablerats på initiativ av SIP STRIM. Genom att skapa ett forum för samverkan kan man kartlägga vilka insatser som görs idag, utveckla gemensamma aktiviteter och samverka i gemensamma strategiska projekt. Det här kommer i förlängningen leda till att öka den gemensamma förmågan till utveckling.

Kontakt: Mats Sandström: SIP STRIM

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Introduce a Girl to Engineering-Day (IGEday), 29 mars 2019

Det här är ett arrangemang som anordnas runt om i hela Sverige för alla tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år av WomenEngineer. Syftet med IGEDay är att visa upp arbetsplatsen och inspirera tjejer till…

2019-03-13

Vinnarna utsedda i SIP STRIM och EIT RawMaterials innovationsidétävling – de får 600 000 kr var för att förverkliga sin idé

Under början av året lämnades drygt 30 bidrag in till innovationsidétävlingen som syftar till att stärka svensk och europeisk gruv- och metallindustri. Utifrån dessa plockade juryn ut de tolv vassaste innovationsideerna som fick…

2019-03-02

De vann årets innovationsidétävling, och delar på 1,2 Mkr!

Nu är vinnarna utsedda i SIP STRIM och EIT RawMaterials årliga innovationsidétävling. Utifrån de drygt 30 bidrag som lämnades in till tävlingen plockade juryn ut de tolv vassaste innovationerna som gick vidare till…

2019-03-01