Näringsminister Ibrahim Baylan

Näringsminister Ibrahim Baylan om vikten av metaller och mineral i den gröna omställningen

2019-10-16

Under dagen har gruvindustrins årliga Top Management-möte hållits på IVA i Stockholm. Med på mötet fanns Näringsminister Ibrahim Baylan för att tillsammans med ledande personer från branschen diskutera aktuella frågor kring framtidens gruvindustri.

Top Management-mötet är ett årligt arrangemang av branschorganisationen Svemin, det nationella innovationsprogrammet SIP STRIM och Luleå tekniska universitet. Mötet som samlar ledande personer från det svenska gruvklustret lyfter aktuella frågor inom innovation och forskning, och årets tema var Framtidens gruvindustri – vägar för att ta oss dit.

Näringsminister Ibrahim Baylan inledde mötet med att betona vikten av tillgång på metaller och mineral för att klara den gröna omställningen, och Sveriges möjlighet till stärkt konkurrenskraft genom att vara världsledande på hållbara värdekedjor.

– Svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Det är därför mycket glädjande att se hur gruvindustrin tar ansvar och är med och tar täten i den gröna omställningen, sade näringsminister Ibrahim Baylan.

Jenny Greberg, programdirektör SIP STRIM berättade om de satsningar som branschen gjort under året, där ett antal strategiska färdplaner samt en ny forsknings- och innovationsagenda har tagits fram. – Sveriges gruvbransch har en tydlig och ambitiös viljeinriktning där fokus ligger på fossilfria processer och hållbar produktion av metall och mineral. För att åstadkomma det här krävs en intensiv teknikutveckling och forskning, men även att politiken bidrar till att möjliggöra en snabb utveckling genom bättre anpassade tillståndsprocesser och tillgång till energi.

LKAB:s VD Jan Moström betonade vikten av hållbara trender, responsible sourcing och Sveriges möjlighet att positionera sig genom långa hållbara värdekedjor. En förutsättning för att lyckas är att utmaningen med spårbarhet av metaller kan lösas, och Lars-Åke Lindahl, ansvarig för Miljö och EU-frågor på Svemin berättade om branschens ambitioner att åstadkomma ett spårbarhetssystem för att tillgodose behovet att hållbart producerad metall och mineral. Högt upp på agendan för industrin står utmaningen med kompetensförsörjning vilket var genomgående tydligt i diskussionerna under mötet.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Näringsminister Ibrahim Baylan i samtal om svensk gruvinnovation och stärkt konkurrenskraft

Imorgon deltar näringsminister Ibrahim Baylan vid Gruvindustrins Top Management-möte på IVA i Stockholm för att tillsammans med ledande personer från gruvklustret diskutera aktuella frågor kring framtidens gruvindustri. Top Management-mötet är ett årligt arrangemang…

2019-10-14

Att säga ”Vi kommer från Sverige” öppnade många dörrar

Att svensk gruvteknik är världsberömd för sin innovativa kraft det är någonting som står klart för det svenska gruvteknikföretaget Minalyze. De har nu slagit igenom på den internationella marknaden, men allt startade med…

2019-10-10

Hur ger gruvan värde även efter brytningen?

Under september ordnade LTU, Svemin och SIP STRIM ett seminarium på hur gruvområden ska kunna användas på ett nytt affärsmässigt sätt den dag gruvbrytningen upphör. Dagen som bjöd på många intressanta föreläsningar och…

2019-10-01