Jenny Greberg, Programdirektör SIP STRIM

Några ord från Programdirektören

2020-05-25

Det är annorlunda tider vi är i och står i. Det rådande läget påverkar såklart vår bransch,  och våra universitet och högskolor har nya utmaningar kopplade till att utbilda på distans. Vi hoppas att den pågående krisen inte  kommer att ha stor negativ påverkan på vår innovationskraft, utan att vi istället kan få ökat fokus på innovation som behövs för att stärka branschens konkurrenskraft och för att klara av den gröna omställningen.

Här på programkontoret är läget liksom i resten av omvärlden något annorlunda än vanligtvis. Vi kör på för fullt med aktuella frågor, men har liksom många andra fått ta beslut om att ställa in en del planerade aktiviteter men i andra fall anpassat dem efter rådande situation.

För första gången på femton år så fick vi ta det tråkiga beslutet att ställa in årets Bergforskkonferens. Något som vi tycker är speciellt synd då vi arbetat för att ta fram ett nytt koncept under namnet Swedish Mining Research and Innovation Day. Vi ser framåt och återkommer med konferensen kommande år och då med ett ännu skarpare program.

Förutom att ställa in och anpassa vissa event och aktiviteter har vi för att stötta våra universitet och högskolor och hjälpa dem i omställningen till digital unedrvisning i dagarna sjösatt en extra utlysning. Utlysningen syftar till att säkerställa att kurser relaterade till  gruv- och metallutvinning kan ges med hög kvalitet även på distans och sökande kan få 40 000 kr för att anpassa innehållet på en kurs till distansundervisning. Utlysningen är öppen till 31 maj och har en total budget på 400 000 kr. Vi är glada för den här möjligheten och hoppas på många ansökningar.

Vad som känns oerhört spännande är att vi efter förra årets grundliga sexårsutvärdering fick fortsatt förtroende att driva svensk gruvinnovation framåt. Som vi redan berättat, så visade utvärderingen på att SIP STRIM är ett väl fungerande program som ger bra resultat och att programmet har en viktig roll för att skapa förutsättningar för och stödja det innovationsekosystem som behövs för att uppnå branschens ambitiösa mål för hållbarhet och konkurrenskraft. Utvärderingen gav oss även en bra grund för att finjustera programmets inriktning och innehåll, vilket även underlättas av att programmet nu har en bemanning som gör att vi kommer att kunna köra på för att fullt ut vara den möjliggörare branschen behöver. Den 1 juni går in i en ny programperiod  och vi kommer att göra det under ett nytt namn, ett namn som vi tror kommer ge programmet större synlighet och förståelse för att vi arbetar för svensk gruvinnovation. Den 1 juni berättar vi vilket namn vi har valt!

Just i dagarna har vi stängt ansökan till vår årliga innovationsidétävling. Vi har fått in rekordmånga spännande idéer som vi tror kan få stor betydelse för vår bransch. Pitcheventet kommer att hållas den 10 juni och i år kommer vi för första gången att hålla det digitalt. Vi hoppas att ni har lust att hänga med oss i etern och inspireras av nya innovationer. Som vi har sett från tidigare år är att det inte bara vinnaren av tävlingen som har lyckats förverkliga sin idé utan nya kontakter har skapats för flera deltagare och utifrån dessa har idéer tagits vidare. I år har vi arbetat lite extra för att hitta entreprenörer som tidigare jobbat mot andra branscher men som har idéer som kan lösa utmaningar även inom vår bransch. Det kommer att bli åtta spännande pitchar vi får ta del av. Ta chansen att anmäl dig som publik, du hittar all information längre ned i nyhetsbrevet.

Det också roligt att berätta att vi för några dagar sedan öppnade vår stora årliga utlysning, i år med rubriken ”Hållbarhets-, miljö- och klimatutmaningarna inom gruv- och metallindustrin”. Vi har öronmärkt 20 miljoner för utlysningen som stänger i november och hoppas på stort intresse från både aktörer som känner oss sedan tidigare men även nya aktörer som inte tidigare varit verksamma inom programmet. Häng med på vår digitala utlysningsturne för mer information!

Vi ser fram emot att träffa er alla ”på riktigt” snart igen, men till dess, håll koll på oss på vår web och på LinkedIn för fler nyheter.

Jenny Greberg, Programdirektör SIP STRIM

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIM Annual Report 2019

Idag släpper vi SIP STRIM Årsrapport 2019. Årsrapporten ger en sammanfattning av året som har gått med en översikt över viktiga händelser och aktiviteter, och den ger också en inblick i programmets aktiviteter….

2020-05-19

SIP STRIM lyser ut 400 000 kr för att anpassa kurser inom gruv och metallproduktion för distanslärande

Idag är det snabba omställningar som krävs, inte minst för universiteten som behöver ställa om kursernas innehåll för att anpassas till det digitala formatet. SIP STRIM öppnar därför en utlysning med syfte att…

2020-05-15

Mines and Minerals Innovation Summer

I år som första år finansierar SIP STRIM ett sommarprogram med syfte att ge studenter från svenska universitet chansen att utveckla sitt entreprenörskap och vara med och öka innovationstakten för svensk gruvindustri. Mines…

2020-05-14