Lansering: Så stärker den svenska gruvnäringen konkurrenskraften i en hållbar framtid

2019-05-28

Idag släppte Svemin och SEI rapporten ”The Swedish mining sector in sustainable futures” vid ett lanseringsseminarium på Jernkontoret i Stockholm. Rapporten är en del av det gemensamma forskningsprojektet ”Gruv- och mineralnäringen i en hållbar framtid” där man granskat branschens förutsättningar att bidra till en hållbar samhällsutveckling utifrån olika framtidsscenarier. Projektet som finansieras av SIP STRIM har även varit en unik mötesplats för frivilligorganisationer, riksdagspolitiker, företagsledare, forskare och samhällsintressenter kopplade till den svenska gruv- och mineralnäringen.

Ladda ned rapporten här

Erika Skogsjö, Svemin och Olle Olsson, SEI lanserar rapporten och berättar om de åtgärdsområden man identifierat.
Statssekreterare Emil Högberg, Näringsdepartementet konstaterar att det är glädjande att gruvnäringen ligger så långt fram.
Per Ahl, VD Svemin, Måns Nilsson, VD SEI och moderator Emma Härdmark, Kommunikationsansvarig Svemin om samverkan och de olika perspektiv aktörerna fört in till projektet.
Mikael Staffas, vd Boliden och Annika E Nilsson, forskare vid KTH.

 

 

 

 

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SIP STRIMs årliga utlysning är öppen!

Nu har SIP STRIMs stora utlysning 2019 öppnat! Vi kan finansiera förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt som leder mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri. Till utlysningstexten

2019-05-23

15:e upplagan av Bergforsk- och STRIMdagarna

Den 15-16 maj hölls den 15:e upplagan av Bergforsk- och STRIMdagarna på Kulturens hus i Luleå. I vanlig anda lockade den anrika konferensen en bred publik från Sveriges gruv- och mineralnäring, men även…

2019-05-19

Release av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri

Den nya strategiska forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri släpptes under morgonen på den femtonde versionen av Bergforsk- och STRIMdagarna. Agendan som uppdateras vart tredje år, är den tredje…

2019-05-15