SIP STRIMs årliga utlysning är öppen!

2019-05-23

Nu har SIP STRIMs stora utlysning 2019 öppnat! Vi kan finansiera förstudier, fullskaliga innovationsprojekt och pilotprojekt som leder mot en hållbar utveckling inom gruv- och metallutvinnande industri.

Till utlysningstexten

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

15:e upplagan av Bergforsk- och STRIMdagarna

Den 15-16 maj hölls den 15:e upplagan av Bergforsk- och STRIMdagarna på Kulturens hus i Luleå. I vanlig anda lockade den anrika konferensen en bred publik från Sveriges gruv- och mineralnäring, men även…

2019-05-19

Release av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri

Den nya strategiska forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv-, mineral- och metallutvinnande industri släpptes under morgonen på den femtonde versionen av Bergforsk- och STRIMdagarna. Agendan som uppdateras vart tredje år, är den tredje…

2019-05-15

De fem första innovationsprogrammen genomgår sexårsutvärdering

Under året kommer de fem strategiska innovationsprogram som startade 2013 att genomgå en sexårsutvärdering. Finansiärerna Vinnova, Formas och Energimyndigheten har upphandlat Faugert & Co för göra en grundlig utvärdering av SIP Lighter, SIP…

2019-03-19