Pilotanläggningen hos LKAB i Svappavaara

Fortum Waste Solution löser utmaningar med recirkulering av vatten hos gruvindustrin – andra finalisten i Swedish Mining Innovation Award

2019-11-20

Fortum Waste Solution med sin innovation runt rening av processvatten med hjälp av en flerstegsprocess med mikrobiologi i centrum, utgör andra finalisten i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award 2019. Innovationen har möjlighet att öka recirkulering av processvatten i anrikningsprocesser av malm, samt möta framtida behov av striktare utsläppskrav avseende vatten ifrån malmutvinning, och dessutom minska avfallsmängden relaterad till sulfat.

I projektet som man har bedrivit i LKABs pilotanläggning i Svappavaara har man tagit bort uran med ytaktiva filter, samt nitrat och sulfat med hjälp av mikrober. Processen ger liten avfallsvolym gentemot andra teknikalternativ, och därefter kan man släppa ut avfallsvattnet utan att det har negativa konsekvenser på miljö och ekosystemet. Processen löser problem med utfällningar, vilket möjliggör ökad recirkulering av vatten.

Innovationen angriper två problem som annars hindrar recirkulering av vatten vilka är sulfat som vid reducering till sulfid leder till korrosion av rör och utrustning och stör metallutvinningsprocessen men även ackumulering av uran som annars begränsar mängden vatten som kan recirkuleras.

Biologiska processer för sulfatreduktion är i uppskalningsfas, med en rad olika pågående projekt runt om i världen i olika skala, men biologisk sulfatreduktion är ännu i stort sätt inte kommersialiserad. Det innovativa här, ligger i uppbyggnaden av en kombinationsprocess där man har löst tekniska utmaningar runt bioprocessen som igensättningsproblem av bioreaktorer och drift vid högt naturligt pH i processvatten. Pilotstudierna har nått uppställda mål, sulfatreduceringen bör dock fortfarande optimeras avseende reduktionskapacitet. Projektet har gett processkunskap om hur detta kan åstadkommas. Dessutom har projektet indikerat att rening av sulfat och nitrat kan ske simultant.

Innovationen har utvecklats i nära samarbete med LKAB och RISE, och liknande process håller också på att utvecklas tillsammans med Boliden men då baserat på ett processvatten som har låg temperatur, ca. 4-6 grader C. Detta kommer att skala upp innovationen eftersom man då testar utifrån två olika förhållanden.

– LKABs samarbete med Fortum och de pilotkörningar som genomförts i Svappavaara har gett oss mycket kunskap över hur sulfater kan renas. Det har också gett värdefulla insikter om komplexiteten i de biologiska processerna.  Även om vi ännu inte har hittat ett optimerat reningskoncept för sulfater,  så har vi tagit ett kunskapssprång och fått en färdriktning i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Mikael Stålnacke, chef process och produktutveckling LKAB Kiruna.

– Här har man skapat en mycket intressant lösning på stora utmaningar man ser i gruvindustrin, vattenanvändning, framtida striktare utsläppskrav och energianvändning,  säger Jenny Greberg, programdirektör på SIP STRIM tillika juryns ordförande.

Under hösten har alltså det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM gått ut och letat efter gruvinnovationer till den nya utmärkelsen SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award. Utmärkelsen syftar till att belöna en innovation, ett projekt eller annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige, och nomineringsprocessen har bekräftat att Sverige är rikt på fina lösningar.

Juryn består av ordförande Jenny Greberg, programdirektör SIP STRIM, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, Svenskt Näringsliv, ICA och Epiroc, Maria Sunér Fleming, VD Svemin och Margareta Groth, enhetschef Industriell utveckling, Vinnova.

Ytterligare en finalist kommer att presenteras under veckan, innan en slutlig vinnare av SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award koras på Svemins Höstmöte på Nalen i Stockholm den 27 november.

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Första finalisten klar i Swedish Mining Innovation Award 2019 – Gänget bakom Bolidens El-trolleylösning har lyckats elektrifiera en av Sveriges största dieselförbrukare

Den första finalisten i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award är nu klar. Det är Bolidens el-trolleylösning i Aitik och gruppen som står bakom innovationen som utsetts till en av finalisterna. Projektgruppen som…

2019-11-18

Näringsministrar i rundabordssamtal om rättvis och hållbar råvaruförsörjning

Med den gröna omställningen sker en snabbt ökande efterfrågan av metaller och mineral. Det ger stor möjlighet till social och miljömässigt hållbar tillväxt, men med det ökade behovet måste också hänsyn till miljö…

2019-11-07

Så var hösten här!

Det är så mycket spännande som pågår, både inom gruvindustrin såväl som på programkontoret! Det allra färskaste i vårt minne är förra veckans Top Managementmöte där Näringsminister Ibrahim Baylan tydligt uttryckte hur glädjande…

2019-10-30