Första finalisten klar i Swedish Mining Innovation Award 2019 – Gänget bakom Bolidens El-trolleylösning har lyckats elektrifiera en av Sveriges största dieselförbrukare

2019-11-18

Den första finalisten i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award är nu klar. Det är Bolidens el-trolleylösning i Aitik och gruppen som står bakom innovationen som utsetts till en av finalisterna. Projektgruppen som består av representanter från Boliden, ABB, Eitech och Pon Mining har med stor uppfinningsrikedom tagit el-trolleylösningen till en ny nivå och visat på att det är möjligt att elektrifiera en av Sveriges största dieselförbrukare, gruvtrucken.

Liknande lösningar finns sedan tidigare i Afrika, men utmaningen har varit att ta fram en robust lösning anpassat för vårt arktiska klimat som samtidigt passar för dagbrott med begränsad rampbredd. Lösningen minskar CO2-utsläppen med 80 % och dieselförbrukningen med 30-50 % jämfört med tidigare lösning.

– Det känns såklart enormt hedersamt att ha gått till final i Swedish Mining Innovation Award, och det känns ännu bättre givet den fantastiska laginsats som legat bakom projektet där personer från gruvindustrin och järnvägsbranschen bidragit med vitt skilda kompetenser och åstadkommit en av gruvindustrins mest innovativa lösningar 2019, säger Jonas Ranggård, ansvarig Bolidens Energiprogram.

Under hösten har alltså det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM uppmanat nomineringar av gruvinnovationer till den nya utmärkelsen SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award. Utmärkelsen syftar till att belöna en innovation, ett projekt eller annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige, och nomineringsprocessen har bekräftat att Sverige är rikt på fina lösningar.

– Vi har fått in så många fina bidrag. Bolidens el-trolleylösning är en solklar finalist och de har genom stor uppfinningshöjd visat på vägen framåt mot att uppnå en klimatneutral metallproduktion. Lösningen med el-trolley i Aitik har positiv effekt på många hållbarhetsaspekter som produktivitet, minskad klimatpåverkan och förbättrad arbetsmiljö, säger Jenny Greberg, programdirektör på SIP STRIM tillika juryns ordförande, och fortsätter – Men juryn vill även lyfta att Boliden är ett utmärkt exempel på ett stort företag som lyckas få fram nya lösningar genom att ge små grupper av innovativa människor möjlighet att skapa nya lösningar på stora problem, det är en viktig del i innovationskraften.

Juryn består av ordförande Jenny Greberg, programdirektör SIP STRIM, Lennart Evrell, styrelseledamot SCA, Svenskt Näringsliv och Epiroc, Maria Sunér Flemming, VD Svemin och Margareta Groth, enhetschef Industriell utveckling, Vinnova.

Ytterligare två finalister kommer att släppas under veckan, och den slutliga vinnaren av SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award kommer att koras på Svemins Höstmöte på Nalen i Stockholm den 27 november.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Näringsministrar i rundabordssamtal om rättvis och hållbar råvaruförsörjning

Med den gröna omställningen sker en snabbt ökande efterfrågan av metaller och mineral. Det ger stor möjlighet till social och miljömässigt hållbar tillväxt, men med det ökade behovet måste också hänsyn till miljö…

2019-11-07

Så var hösten här!

Det är så mycket spännande som pågår, både inom gruvindustrin såväl som på programkontoret! Det allra färskaste i vårt minne är förra veckans Top Managementmöte där Näringsminister Ibrahim Baylan tydligt uttryckte hur glädjande…

2019-10-30

Näringsminister Ibrahim Baylan

Näringsminister Ibrahim Baylan om vikten av metaller och mineral i den gröna omställningen

Under dagen har gruvindustrins årliga Top Management-möte hållits på IVA i Stockholm. Med på mötet fanns Näringsminister Ibrahim Baylan för att tillsammans med ledande personer från branschen diskutera aktuella frågor kring framtidens gruvindustri….

2019-10-16