Jenny Greberg, Programdirektör

Fortsatt förtroende att driva svensk gruvinnovation, nu under nya namnet Swedish Mining Innovation

2020-06-01

Pressmeddelande, måndag 1 juni 2020

Det strategiska innovationsprogrammet för gruv och metallproducerande industri SIP STRIM har verkat i sex år för att stärka svensk konkurrenskraft och kraftsamla gruvklustret kring hållbar innovation. Den 1 juni går programmet in i en ny treårig programperiod och då under det nya namnet Swedish Mining Innovation, ett namn som tydligare signalerar programmets verksamhetsområde.

SIP STRIM, det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv och metall­producerande industri, genomgick under 2019 tillsammans med de fyra andra först startade innovations­programmen en grundlig sexårsutvärdering. Utvärderingen visade att satsningen på nationella strategiska innovationsprogram (SIP) har lett till bred samverkan, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar. SIP STRIMs utvärderingsresultat visade att programmet i hög grad bidrar till stärkt konkurrenskraft och därigenom tillväxt, samt att man lyckats mobilisera de centrala aktörerna i den svenska gruv och metallutvinnande sektorn till en nationell kraftsamling.

– Vi är oerhört stolta och glada över att Swedish Mining Innovation har fått fortsatt förtroende att driva svensk gruvinnovation framåt, säger Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation. Resultatet från utvärderingen visar att vi är ett väl fungerande program som levererar fina resultat och att programmet har en viktig roll för den kraftsamling som krävs för att vi ska nå branschens ambitiösa mål gällande hållbarhet och konkurrenskraft.

För att stärka programmets identitet har man beslutat att byta namn till Swedish Mining Innovation vid start av den nya programperioden. – Det känns mycket bra att vi framöver har ett namn som tydligt berättar vad vi är, en plattform för svensk gruvinnovation. Namnbytet kommer att stärka vårt arbete, inte minst vid våra internationella engagemang, säger Jenny Greberg.

– Swedish Mining Innovation är en viktig möjliggörare för den kraftsamling som krävs för att de svenska aktörerna ska fortsätta vara världsledande och visa vägen mot framtidens hållbara och effektiva gruvbransch, säger Pia Lindström, HR och Hållbarhetschef Boliden Gruvor tillika styrelse­ordförande för Swedish Mining Innovation.

English version

För ytterligare information kontakta
Jenny Greberg, Programdirektör Swedish Mining Innovation, jenny.greberg@swedishmininginnovation.se, tfn. 076-129 66 02
Terese Ahlbäck, Kommunikationsansvarig Swedish Mining Innovation, terese.ahlback@swedishmininginnovation.se, tfn. 070-637 99 80

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Jenny Greberg, Programdirektör SIP STRIM

Några ord från Programdirektören

Det är annorlunda tider vi är i och står i. Det rådande läget påverkar såklart vår bransch,  och våra universitet och högskolor har nya utmaningar kopplade till att utbilda på distans. Vi hoppas…

2020-05-25

SIP STRIM Annual Report 2019

Idag släpper vi SIP STRIM Årsrapport 2019. Årsrapporten ger en sammanfattning av året som har gått med en översikt över viktiga händelser och aktiviteter, och den ger också en inblick i programmets aktiviteter….

2020-05-19

SIP STRIM lyser ut 400 000 kr för att anpassa kurser inom gruv och metallproduktion för distanslärande

Idag är det snabba omställningar som krävs, inte minst för universiteten som behöver ställa om kursernas innehåll för att anpassas till det digitala formatet. SIP STRIM öppnar därför en utlysning med syfte att…

2020-05-15