Busstur genom gruvnäringen i Bergslagen

2023-01-17

Den två dagar långa bussresan genom Bergslagen ägde rum i december. Resan var en del av projektet ”Nationellt nätverk för gruvkommuner” som delvis finansieras av oss.

Syftet med projektet är att stödja kommunerna i deras arbete med att se till att gruv- och mineralprojekt bidrar till en positiv samhällsutveckling och välfärd. På bussen fanns deltagare från olika delar av landet som på olika sätt arbetar inom, eller i anslutning till, gruvindustrin.
– Det har varit två riktigt bra dagar. Jag tror att det är viktigt att träffa andra i samma situation, särskilt för kommunala företrädare och inte minst för att få ett erfarenhetsutbyte med andra.  Jag tycker att de här frågorna är viktiga och jag är övertygad om att det här projektet behöver fortsätta på något sätt, säger Anna Kumpula Kostet, Georange.

Den första dagen inleddes med ett besök vid Lovisagruvan. Bolagets VD, Jan-Erik Björklund, berättade för deltagarna om gruvan och att den sedan 2004 drivs som en underjordsgruva med höga halter av zink och bly samt en del silver. Parallellt med detta utforskar man närområdet och utvecklar ny teknik för gruvbrytning. Dessutom drivs ett antal utvecklingsprojekt på andra platser i Sverige.

Resan gick vidare till Ställbergs gruva, där en förening idag bedriver konstnärlig, kulturell och social verksamhet.

-Järnmalmsgruvan stängdes 1977 av affärsmannen Jan Stenbeck, Kinnevik. Under de senaste tio åren har en konstgrupp köpt och förvandlat platsen till en kulturell plats som undersöker och konstnärligt gestaltar samhällsfrågor kring bland annat ägande och förvaltning av naturresurser, migration över tid, klimatfrågor och existentiella utmaningar som Bergslagen och världen står inför. Koncernen är verksam året runt och är offentligt öppen under sommarmånaderna med konserter, teater, utställningar, festivaler och kurser, säger Ställbergs gruvföreståndare Carl-Oscar Sjögren.

Samma dag fick deltagarna ta del av Nordic Iron Ores planer på ett nytt gruvområde utanför Ludvika kommun. VD Ronne Hamerslag berättade om planerna och att företaget arbetar på flera fronter med förberedelser för den kommande gruvbrytningen i området. I Garpenberg berättade Malin Söderman, chef för hållbarhet och säkerhet, mer om Bolidens verksamhet, både historiskt och nutida och gruppen fick titta runt i utställningen på besökscentret. Sista stoppet på första dagen var på Martin Koch Gymnasiet i Hedemora, för att besöka de sex eleverna som går sista året på skolan och har kurser med inriktning på gruvdrift.

Dag två på ”gruvbussen i Bergslagen” började med en guidad tur på 155 meters djup i Sala Silvergruva. Besökarna fick ta del av spännande berättelser om hur gruvan uppstod, vilken teknik som användes och hur den utvecklades under de år som gruvan var i drift. Innan gruppen lämnade gruvan hölls ett par intressanta samtal om projektens resultat när det gäller gruvkommunernas villkor och vikten av samarbete.

-Jag tycker att fler resor som denna behöver göras och att fler personer från organisationer som arbetar med sociala analyser, miljöfrågor och markrättigheter bör involveras. Om en helhetsbild kan skapas finns goda förutsättningar för för givande och uppriktiga beslut i framtiden! Låt resan forsätta, säger Carl-Oscar Sjögren, direktör på Ställbergs gruva.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Nioårsutvärdering och jämställdhet i branschen

I slutet av 2022 publicerades nioårsutvärderingen av vårt program. Författarna Helen Andréasson och Erik Cederberg från Sweco presenterade en sammanfattning av rapporten vid ett webbinarium arrangerat av Vinnova, den 16 december 2022. Slutsatsen…

2023-01-16

Ansök till vår Innovationsidétävling – Pitchevent 15 mars

Chans att vinna 600 000 kr! Har du en innovativ idé som stödjer en mer hållbar gruvdrift? Förutom våra mycket kompetenta svenska jurymedlemmar kan vi även meddela att juryn i år även kommer…

2023-01-11

God Jul & Gott Nytt År

Med bara några dagar kvar till julafton önskar programkontoret våra följare och vänner en härlig jul och gott nytt år.  Vi vill tacka alla för ett fantastiskt 2022. Nästa år händer mycket spännande…

2022-12-21