Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri genom CIRCLA

2021-11-26

Pressmeddelande fredag den 26 november 2021

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.  

Hållbarhet är en komplex fråga, omställningen kan inte genomföras isolerat av individer, företag, organisationer eller andra delar av samhället. Det krävs samarbete över branschgränser och det behövs kraftiga åtgärder och samarbeten över hela värdekedjan. Det krävs att hela samhället arbetar med återanvändning och återvinning; att ställa om till cirkulära lösningar är ett måste. Målsättningen med CIRCLA-samarbetet är att skapa bättre förutsättningar att arbeta med spårbarhet för de företag som medverkar i projektet, och i förlängningen även för aktörer utanför projektet.

En ökad transparens i hur produkter tillverkas och återanvänds ger både konsumenter och företag möjlighet att göra mer hållbara val och inköp. Genom CIRCLA vill projektet bidra till att Sverige kan fungera som ett gott exempel på hur aktörer genom samverkan verkar för en storskalig omställning av industrin. Genom metoder för spårbarhet och informationsdelning möjliggör och bidrar projektet till mer hållbar produktion och konsumtion med en markant ökad återanvändning av material och en minskad mängd avfall. Resultat och kunskap kommer att spridas brett för att öka konsumenters kunskap om hållbara val och också främja hållbar upphandling i offentlig sektor.

Malin Rosqvist, projektledare på RISE och programstrateg i det strategiska innovationsprogrammet PiiA är en av initiativtagarna och projektledare för satsningen: – Hållbarhet är en utmaning som står högt upp på de strategiska innovationsprogrammens agendor och CIRCLA ger oss en unik möjlighet att arbeta tillsammans över flera branscher och bidra till att accelerera industrins omställning. Samarbetet mellan de fem innovationsprogrammen och Delegationen för cirkulär ekonomi har varit en förutsättning för att lyckas med den här kraftsamlingen och utgör en styrka i det fortsatta arbetet, både när det gäller genomförande och spridning av resultat.

Jenny Greberg, programdirektör för det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation berättar: – Våra aktörer har tidigare samlats inom projekten Traceability och Tracemet för att lösa utmaningarna kopplade till spårbarhet. Projekten har visat på stor potential men fortfarande återstår mycket att lösa innan vi har ett spårbarhetssystem på plats. Jag är mycket glad att CIRCLA erbjuder möjligheter att fortsätta det viktiga arbetet, säger Jenny, och fortsätter: – Vi vet räcker det inte med återvinning, vi måste även jobba för hållbar sourcing av råmaterial. Även vid 100 % återvinning av metaller måste vi ändå öka den primära produktionen för att tillgodose samhällets behov. Sverige har unika möjligheter att ta ledarskap när det gäller hållbart producerade metaller och mineral, och spårbarheten är nyckelfråga.

CIRCLA kommer att fungera som en plattform där fler aktörer är välkomna att ansluta sig. Tillsammans arbetar deltagarna för att cirkulär ekonomi blir en svensk exportvara och en styrkegren för svenska företag i flera branscher.

CIRCLA är en nationell satsning med delprojekt som leds av RISE, Chalmers industriteknik, Mälardalens högskola, Svenskt Trä och Ragn-Sells. Bakom satsningen står fem strategiska innovationsprogram i samarbete med Delegationen för cirkulär ekonomi som under det senaste året arbetat med att formera ett samarbete som spänner över flera branscher. I projektet som kommer att pågå under tre år medverkar fler än 50 aktörer med ett gemensamt intresse för spårbarhet i industriella värdekedjor. Projektet finansieras dels genom bidrag från Vinnova inom ramen för det strategiska området Hållbar Industri, dels genom de deltagande företagen; totalt omkring 37 miljoner kronor.  Programmen bakom satsningen är PiiA – Processindustriell IT & Automation, BioInnovation, Re:Source, Metalliska material och Swedish Mining Innovation.

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Hybrit och färdplan för biologisk mångfald prisas vid Swedish Mining Innovation Award 2021

Bild: Jan Moström, VD LKAB tar emot Swedish Mining Innovation Award 2021. Foto: Axel Öberg. Vinnaren av Swedish Mining Innovation Award 2021 är Hybrit för världens första vätgasreducerade järnsvamp. Priset som belönar något…

2021-11-18

Vem tar hem Swedish Mining Innovation Award 2021?

Hör när finalisterna berättar om innovationerna. Läs mer Swedish Mining Innovation Award 2021

2021-11-17

Hybrit är finalist i Swedish Mining Innovation Award 2021

Hybrit är en av finalisterna i Swedish Mining Innovation Award 2021 för världens första vätgasreducerade järnsvamp. Vi fick några ord med Lars Ydreskog från LKAB som är styrelseledamot i Hybrit. Grattis, Hybrit är…

2021-11-15