Metals&Minerals är en av fem nya innovationsprogram inom Impact Innovation – Sveriges innovationssatsning för 2030-talet!

2024-03-04

Den 27 februari stod det klart att Metals&Minerals var ett av fem initiativ som beviljats medel för att etablera ett Programkontor inom Impact Innovation, nästa generations strategiska innovationsprogram och Sveriges innovationssatsning för 2030-talet! Det är en omfattande satsning och långsiktig mobilisering med stöd från Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

-Vi ser verkligen fram emot att lansera ett program med aktörer från hela värdekedjan av metaller och mineral, från prospektering till materialanvändning och allt däremellan, säger Maria Swartling, blivande programchef för Metals&Minerals. Uppdraget är att ”Säkerställa en hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning för samhällsomställningen” som stödjer Sveriges och Europas mål att möjliggöra en klimatneutral, resurseffektiv och miljövänlig ekonomi som är mindre beroende av importerade, ohållbart producerade eller osäkra råvarukällor senast 2050.


”Vi är ett brett konsortium och programkontoret kommer att etableras på fem orter i Sverige: Luleå, Sandviken, Örebro, Stockholm och Jönköping. På så sätt kommer alla våra medlemmar och intressenter att ha programmet nära sig. Vi ser nu fram emot att arbeta tillsammans mot vårt uppdrag.”

Maria Swartling, Programchef, Metals&Minerals


Impact Innovation fick in 23 ansökningar om att bilda programkontor, med en bred representation av olika typer av aktörer. Fem valdes ut i denna första omgång. Beslutet från finansiärerna Energimyndigheten, Formas och Vinnova gäller cirka 100 miljoner kronor under fem år, varav hälften kommer från finansiärerna och hälften från gruv- och metallbolagen. Dessa medel kommer att täcka etableringen och driften av Metals&Minerals Programkontor. Finansieringen av projekt och aktiviteter inom ramen för Metalls&Minerals kommer att beslutas inom kort. I konsortiet ingår Jernkontoret (koordinator), Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Sustainable Steel Region, Luleå Tekniska Universitet, LTU Business och Örebro Universitet.

De fem första programmen är:
  • Metals&Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning
  • Net Zero Industry Programme – accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp
  • Water for Vital Environments – WAVE – hållbart vatten för alla år 2050
  • SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning
  • Shift2Access – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

Läs mer om de nya programmen

Det här är Impact Innovation

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

Eventet AI in Mining öppnade upp för nya möjligheter och framtida samarbeten

Hur kan AI användas för att göra gruvindustrin mer autonom, effektiv och grön? Det var frågan som stod i fokus för årets upplaga av eventet AI in Mining, som arrangerades av Swedish Mining…

2024-02-23

Webbinarium med presentationer av Strategiska Projekt

Den 8 februari genomförde Programkontoret ett Webbinarium på ämnet Gruvinnovation för ett hållbart Samhälle, för att belysa ett antal av våra strategiska projekt och ge möjligheten att ställa frågor och lära sig mer…

2024-02-22

Främjar hållbarhet genom användning av gröna bulksprängämnen

Omkring 20 miljoner ton ammoniumnitratsprängämnen (AN) används globalt och orsakar betydande utsläpp av CO2-utsläpp av växthusgaser och miljöproblem. Dessutom är de miljöfarliga och kräver en hög energiproduktion. Utsläpp från ammoniumnitrat sprängämnen leder till…

2024-02-15