Doktorandnätverket

2024-01-22

I januari 2019 etableras ett organiserat nätverk av doktorander som bedriver forskning inom alla discipliner längs hela gruvvärdekedjan som en del av Swedish Mining Innovation. Syftet är att bygga ett samhälle och att stödja gruvforskning och innovation i Sverige. Framgången för detta nätverk, som koordineras av Luleå tekniska universitet, visas av ett stort antal medlemmar, alumner, deltagande svenska lärosäten och det stora intresset och aktiva deltagandet av externa intressenter i nätverkets aktiviteter.

Nätverket i siffror (2023)
104 doktorander
13 alumner
13 deltagande svenska universitet
7 workshops hittills
1 delegation till RMW i Bryssel

Nätverkets viktigaste mål

  • Öka samarbetet och kontakterna mellan doktorander, även från olika tematiska områden.
  • Öka kontakterna och interaktionen mellan doktorander, näringsliv och andra intressenter.
  • Öka doktorandernas förståelse och medvetenhet om industrins utmaningar.
  • Öka tillgången till kvalificerad personal inom industri och akademi.
  • Att ge ett bredare perspektiv på industrin och gruvnäringen i samhället.


Studenter uppmärksammades under Raw Materials Week i Bryssel

Nätverket uppmärksammades nyligen vid Raw Materials Week (RMW) i Bryssel. Nils Jansson, nätverkets samordnare, kontaktades av Eumicon med en specifik begäran om att skicka medlemmar för att delta på högnivåmötet gällande råvarornas avgörande betydelse, som de anordnade för Europeiska kommissionen. Tolv doktorander från nätverket åkte dit och efter eventet fick man ett tackbrev från generaldirektören för EUMICON, Roman Stiftner.

Letter of appreciation
”… På uppdrag av EUMCON skriver jag för att uttrycka vår uppriktiga uppskattning för det ovärderliga stöd som det svenska nätverket ger för att underlätta svenska doktoranders deltagande vid den 10:e årliga högnivåkonferensen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror den 15 november 2023.

Det nära samarbetet mellan Eumicon och det svenska nätverket har varit avgörande för att främja ett dynamiskt utbyte av idéer och kunskap vid konferensen. Närvaron av de svenska doktoranderna berikade inte bara diskussionerna utan tillförde också ett unikt perspektiv till diskursen om viktiga ämnen som råvaror för energiomställning, investeringar, strategiska projekt och partnerskap…”, skriver Roman Stiftner, Generaldirektör på EUMICON.Nils Jansson, Biträdande Professor och Nätverkskoordinator.

Vad vill du lyfta fram när det gäller doktorandnätverkets betydelse?
-Ett av de viktigaste målen med nätverket är att ge ett bredare perspektiv på branschen och gruvans roll i samhället. Vi vill skapa mötesplatser för doktorander från alla universitet och gruvrelaterade forskningsämnen i Sverige, oavsett om det är naturvetenskap, teknik eller samhällsvetenskap. Detta har främst skett via workshops i svenska gruvdistrikt, där medlemmar med olika bakgrund från hela Sverige har träffats och interagerat med varandra och viktiga intressenter från industri, myndigheter, akademi och icke-statliga organisationer.

I första hand vill vi främja kontakt och samarbete mellan doktorander, och även hjälpa doktoranderna att bygga upp ett professionellt nätverk redan innan disputationen. Vi vill också göra doktoranderna mer medvetna om aktuella utmaningar som industri och samhälle står inför, och hur deras forskning passar in i den större bilden av en integrerad och dynamisk råvaruvärdekedja.

Hur ser nätverkets framtid ut? Visioner och mål?
-Framtiden för nätverket ser ljus ut i och med att vi just nu inleder en ny 2-årig fas av nätverket, där vi planerar nya spännande workshops, den första är en workshop i Bergslagen i maj i år. För nästa period har vi satt det ambitiösa målet att ha fler än 160 medlemmar i slutet av 2025, ett mål som vi hoppas ska kunna uppnås genom en generell ökning av gruvrelaterad forskning under det kommande åren.

Min specifika vision är att företag och statliga organisationer i framtiden på jakt efter en mångsidig och begåvad arbetskraft i allt högre grad kommer att se nätverket som en tillgång för att snabbt kunna engagera sig med en stor grupp unga yrkesverksamma från hela Sverige. Detta har vi redan visat i praktiken förra året när vi blev kontaktade av Eumicon och ombedda att skicka en grupp doktorander från Sverige till Raw Materials Week (RMW) i Bryssel. Därför deltog 12 doktorander från LTU, Chalmers, KTH, Stockholms universitet och Örebro universitet på RMW med mycket positiv feedback från arrangörerna. Vi hoppas få se mer av denna framtid, t.ex. att rekryteringsavdelningar från företag eller statliga organisationer kontaktar oss och ber oss att ta med våra medlemmar till dem, t.ex. på karriärdagar och workshops.

Swedish Mining Innovation har varit avgörande för genomförandet av programmet, både när det gäller att tillhandahålla de finansiella medlen för att doktorander ska kunna resa till och delta i de evenemang vi organiserar, men också genom att vara initiativtagare till vad som är Sveriges första nationella nätverk för doktorander inom gruvrelaterade områden. Vi hoppas och tror att nätverket efter avslutad Swedish Mining Innovation kommer att finnas kvar som ett av de viktigaste arven från hela programmet.”Min specifika vision är att företag och statliga organisationer i framtiden på jakt efter en mångsidig och begåvad arbetskraft i allt högre grad kommer att se nätverket som en tillgång för att snabbt kunna engagera sig med en stor grupp unga yrkesverksamma från hela Sverige.”

-Nils Jansson, biträdande professor och nätverkskoordinator vid Luleå tekniska universitet.

 Tidigare aktiviteter och workshops

Mer om nätverket

FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

SAMHÄLLSHÅLLBARHET

Metals4U+: Mineraliska råvaror för en grön och digital framtid

Befolkningen har vanligtvis en mycket låg kunskapsnivå om metallers och minerals betydelse för en hållbar värld, och hur gruvindustrin i Sverige och världen ser ut. Metals4U+ är en fortsättning på projektet Metals4U och…

2024-01-19

FRAMTIDA TEKNOLOGI

Från en innovativ idé till ett framgångsrikt företag

2021 var RockSigma (tidigare RS Solutions) en av de två vinnarna i Innovation Idea Competition. De vann med sitt helautomatiska och självlärande beräkningssystem, BEMIS, som ger snabb och korrekt information om seismiska händelser,…

2024-01-18

INNOVATIONSDRIVARE

Studenter hjälper till att lösa verkliga fall på temat: Mining Innovation

”LTU Business Summer” är ett sommarprogram som genomförs grundligt LTU Business i samarbete med Swedish Mining Innovation där studenter hjälper till att lösa verkliga case på temat: Mining Innovation. Sedan 2020 har sommarprogrammet…

2024-01-18