Zinkgruvan Minings utmaning

  • Zinkgruvan Mining

Avslutat case: Tillvarata energin som finns i gruvvatten

Varje år används stora mängder vatten i gruvproduktionen, flödet ligger på cirka 100 kubikmeter per timme. Gruvvattnet har en temperatur på runt 14 grader och skulle därmed kunna användas som energikälla för både uppvärmning och kylning. Men eftersom gruvvattnet innehåller salt och mineral så är det korrosivt. Det försvårar möjligheten att använda gruvvattnet som energikälla genom värmeväxling.

Zinkgruvan Mining jobbar ständigt för en mer energieffektiv och hållbar gruvdrift, och vill därför hitta en lösning på denna utmaning.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta  Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Har du en lösning på utmaningen?