Avslutat case: Positionering av fordon för säkrare arbetsmiljö

  • Kaunis Iron

Avslutat case: Positionering av fordon för säkrare arbetsmiljö

Varje dag är mellan 70 och 80 fordon i gång inne på Kaunis Irons område i Kaunisvaara utanför Pajala i Norrbotten. Det är olika typer av fordon i olika storlekar som befinner sig på samma område som ett flertal personer, där området både är begränsat och det ibland är svårt att se allt som händer. För att öka säkerheten ytterligare söker nu bolaget en teknisk lösning som både kan positionera, hantera risker och informera personalen om potentiell fara. Önskvärt är också om systemet dessutom automatiskt skulle kunna begränsa hastigheten för fordonen i vissa definierade områden.


Kontakt för mer information

Om du vill veta mer om detta case, kontakta  Erik Hagenrud, projektledare för SME-nätverket.

Erik Hagenrud

Nätverkskoordinator

erik.hagenrud@swedishmininginnovation.se

+46 (0)70 237 40 71


Har du en lösning på utmaningen?