Innovativa kvalitetssäkrade produkter baserade på fayalitslagg

Syfte och mål Målet med projektet är ny cirkulär användning av fayalitslagg från basmetallsmältverk genom utveckling av nya applikationer och säkerställande av tekniska och miljömässiga egenskaper. Forskning kommer att bedrivas för att ta…