Strategier och indikatorer för gruvsäkerhet

Syfte och mål Syftet med projektet är att förbättra gruvindustrins säkerhet baserat på lärdomar, erfarenheter och principer från framgångsrika nationella och internationella exempel, med målet att utveckla strategier och proaktiva indikatorer för att…