Energieffektiv och intensifierad lakning med ultraljudsstyrd kavitation

Syfte och mål Projektet är en vidareutveckling av en reaktor för ultraljudsstyrd kavitation för lakning av mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka (scheelit). Syftet var att utvärdera effekterna…

Hållbar och energieffektiv lakning av metaller med ultraljudsstyrd kavitation

Syfte och mål Ultraljudskontrollerad kavitation har potential att öka både lakningsutbytet och lakningshastighet. Tillämpning avser mineraler och biprodukter kända för att vara mycket svåra att laka. Projektet har fokuserat på scheelitkoncentrat. Målet är…

Återvinning av användbara metaller ur metalldamm från stålproduktion med hydrokemiska metoder

Syfte och mål Detaljerad karaktäriseringen genomfördes före hydrometallurgisk behandling och även det fasta residual materialet från lakningen var karaktäriserad, för att få kunskap om hur mycket och i vilken fas zink återfanns i…