Användning av kol och metallinnehållande restmaterial som reduktionsmedel vid utvinning av basmetaller

Syfte och mål Projektets syfte, att genom ny kunskap ta fram ett koncept som möjliggör för metallurgisk industri att använda kolinnehållande restmaterial för reduktion av oxidiska material har till stor del uppnåtts. Projektet…

Nyttiggörande av metaller och energi i fines från fragmenteringsanläggning

Syfte och mål Trots högt innehåll av värdefulla metaller och energirika komponenter i magnetisk fines som genereras vid fragmenteringsanläggningar deponeras materialet i nuläget. Anledningen till detta beror främst på materialets komplexa sammansättning som…