Innovativa bindemedel för effektiv återvinning av restprodukter från stålverk

Syfte och mål Projektet syftar till att främja återvinningen av restprodukter från järn- och stålverk genom att använda innovativa bindemedel och testa olika agglomereringstekniker. Kompletterande granskning av sekundära material från stålverket och undersökning…