VR-gruva på Teknikens hus


strategic

Stiftelsen Teknikens hus

2019-06-01


David Dahlberg

2019-12-31

201904837

Teknikens hus kommer att sätta upp en VR-gruva i anslutning till deras befintliga gruvutställning. Syftet med projektet är att väcka nyfikenhet samt att skapa intresse och förståelse för hur arbetet i en toppmodern gruva ser ut idag. Teknikens Hus kommer att se till att miljön är lockande för både tjejer och killar, samt att det finns tillräcklig information innan man går in i upplevelsen för att man ska förstå vad som ska hända och hur man handhar utrustningen.

Som en del i projektet kommer man även att se över möjligheten att inkludera utställningen i de pedagogiska program som riktar sig till skolbarn.

Tekniken och VR-gruvan som man kommer att använda sig av har tagits fram inom ramen för det EU-finansierade projektet SIMS (www.simsmining.eu). VR-gruvan är utvecklad med fokus på att kommunicera den moderna gruvan till både allmänheten och branschen. SIMS-gruvan kommer även att bli en fast installation på Tekniska museet, och från denna installation kommer man att dra nytta av resultaten och arbetet för att nå ut till en bredare allmänhet med Teknikens hus som bas.

 

FacebookTwitterLinkedInEmail