VR/AR mining environment


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-08-01


Bartlomiej Skawina

2020-12-31

202002517

Syfte och mål

Syftet med projektet var att studenten kommer närmare miljön som de studerar. Denna målsättning har uppnåtts genom VR/AR plattform. Integrationen av systemet i föreläsningarna lyckades och alla leveranser är klara.

Resultat och förväntade effekter

Den virtuella plattformen skapar ett bättre klimat och aktiverar eleverna effektivt. Ny information bidrar till effektiv undervisning som ger den alternativa inlärningstekniken och ger sensuell nedsänkning av det studerade systemet. Dessutom kan resultaten från projektet implementeras i andra kurser och användas för att förbättra VR / AR-plattformen.

Upplägg och genomförande

För att uppnå målen att engagera sig med studenter på olika nivåer eleverna utforskade den virtuella gruvan och beskrev dess befintliga aktiviteter, utrustning och infrastruktur. På detta sätt ökade det studentens engagemangsnivå, ökade graden av inlärningsrelaterade aktiviteter och det förde eleverna närmare den studerade miljön. Projektens slutsatser har presenterats i workshopen.

FacebookTwitterLinkedInEmail