Virtual Reality Lab LTU


strategic

Tobias Bauer

2016-10-012020-10-31

201604250

Syfte och mål

Syftet med LTUs Virtual Reality Lab är att skapa attraktiva forsknings- och lärandemiljöer där akademi och näringsliv möts för att använda virtuella miljöer för visualisering, simulering och analys av produkter och processer inom de starka forsknings- och innovationsområdena Attraktivt Samhällsbyggande och Framtidens gruvor. Vårt mål är att göra det möjligt för forskare och studenter att genomföra studier av funktion och aktivitet i verklighetstrogna, virtuella miljöer, i nära anslutning till existerande forsknings- och lärandemiljöer vid LTU.

Resultat och förväntade effekter

Virtuella labbet vid LTU har blivit ett stort succee och används mycket i både undervisning och forskning. Ett flertal kurser använder VR labbet för att skapa virtuella miljöer och för att höjer inlärningsresultat. Bl a finns en virtuell underjordsgruva och en digital stadsmodell. Samtidigt använder många forskningsprojekt dem moderna 3D-möjligheter som en komplement till traditionella metoder. VR labbet är omtyckt bland studenterna och lyfter våra kurser på toppnivå.

Upplägg och genomförande

VR labben byggdes under 2016 och 2017 och invigdes mars 2017. Labbet konstruerades runt en 6×2,2 meter stor skärm med aktiv 3D teknologi och sensorer för huvud- och handspårning. I lokalen rymms ca 40 personer. Under 2018 har VR labbet uppgraderats med en HTC Vive VR system som kan bedrivas parallelt med stora skärmen.

Externa länkar

FacebookTwitterLinkedInEmail