T7025B Project Course in Rock and Soil (distance education)


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-08-01


Jasmina Toromanovic

2020-12-31

202002518

Syfte och mål

Målet för detta projektat har varit att anpassa kursen T7025B till onlineundervisning. Genom studenternas kommentarer och respons ser vi att kursen har uppfyllt målet.

Resultat och förväntade effekter

Studenterna hade bra kommentarer på kursen, speciellt uppskattat var redovidningen när industripanelen var med. Att ha med industripanelen var nytt för i år. Onlineanpassningen har gått bra.

Upplägg och genomförande

Momenten har fungerat väl att ge online. Det har även varit smidigt att bjuda in en panel för bedömning av studenternas projektarbeten, feedback från dem var uppskattat. En del att jobba vidare på att utveckla i T7025B kan vara att vara ännu mer tydlig, både på lektioner och på kurshemsidan (Canvas). Vi ser att det ofta blir mer frågor när underviningen är online i jämförelse med ”vanlig” undervisning.

FacebookTwitterLinkedInEmail