System för fjärrskrotning


fullscale

Mittuniversitetet

2020-03-01

Boliden Mineral AB, Jama Mining Machines AB


Mårten Sjöström

2021-02-28

201905162

Syfte och mål

Fjärrdrift av den farliga skrotningsprocessen inom gruvdrift möjliggör förbättrad säkerhet, produktivitet och mer attraktiva arbetsplatser. Projektet ska tillämpa ett fjärrskrotningssystem (ROSS) med visuell och auditiv återkoppling i en operativ gruva för att utvärdera hållbarhet, skrotningprestanda och upplevd kvalitet. Vidare ska ett Augmented ROSS (AROSS) skapas i ett gruvliknande labb med senaste teknik för förstärkt fjärrnärvaro för att stödja operatören med förbättrad och kompletterande information. De två systemen ska jämföras.

Förväntade effekter och resultat

Boliden har ett långsiktigt mål att driva gruvan 24-7 utan människor i farliga områden. Projektet kommer att ha tagit nästa steg för fjärrskrotning genom att hantera tidigare identifierade problem, utföra skrotning i en operationell gruva och undersöka nästa generations fjärrteknologi. ROSS kommer att ha nått TRL7, och nödvändig vidareutvecklingen kommer att ha identifierats för att fjärrmanövrera en Jama-skalare i produktion. AROSS kommer att ha nått TRL4, och dess teknik kommer att ha utvärderats för nästa generations fjärrstyrningssystem.

Planerat upplägg och genomförande

ROSS kommer att appliceras på en Jama Scaler och testas i ett produktionsområde i en Boliden gruva, medan AROSS kommer att byggas och testas i gruvliknande laboratorium vid Mittuniversitetet. Testresultaten kommer sedan att analyseras och jämföras mellan systemen. I en workshop kommer unga kvinnor och män att generera idéer för AROSS användargränssnitt. Därefter kommer ROSS och AROSS att uppdateras och testas ytterligare, och nya resultat analyseras. De slutliga systemen kommer att demonstreras, och resultaten kommer att presenteras på konferenser.

More information

Presentation slides from Swedish Mining Innovation Program day 2020

Externa länkar

FacebookTwitterLinkedInEmail