SWEMOZ – harmonisering och utbyte


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2020-06-01


Thorkild Rasmussen

2020-12-31

202002511

Syfte och mål

Syftet med projektet var att samordna och avprova internet-baserat undervisning i Luleå med undervisning i Mozambique. Dessutom att ge möjlighet till kulturell utbyte mellan studenter från dessa länder.

Resultat och förväntade effekter

LTU kommer troligen att fortsätta med distansundervisning i Maputo. Tidigare har LTU haft 2-3 veckors intensiv undervisning i Maputo men med undervisning på distans finns möjlighet att sprida undervisningen över en längre tidsperiod. Detta är en stor fördel för studenterna. Fysisk närvara av lärare i Maputo och bättre interaktion med studenter måste dock anses som mycket väsentlig för att kunna genomföre bra kursverksamhet.

Upplägg och genomförande

De flesta LTU-studenter på plats i föreläsningsrum men några anslöt då och då via internet Nästan alla föreläsningar spelades in, och video-filer distribuerades till studenter Videoupptagningar av laborationsövningar och fältarbete som spelades in och distribuerades Analys: Svårigheter för läraren att hålla tillräcklig uppmärksamhet åt elever anslutna via internet och eleverna i föreläsningssal får betydligt mer uppmärksamhet. Interaktion med on-line studenter mycket svårare jämfört med dem i klassrummet.

FacebookTwitterLinkedInEmail