Standardisering av metoder och utrustning för provning av bergförstärkning


strategic

Lars Sandberg

2021-11-012022-10-31

202104803

Syfte och mål

Förstudien ska utreda förutsättningar för, och skapa underlag för beslut om start av ett internationellt projekt för att utveckla ISO-standarder för provning av bergförstärkning.

Förväntade effekter och resultat

Detta är en förstudie och det förväntade resultatet är ett underlag för beslut om att starta ett internationellt projekt för att utveckla ISO-standarder för provning av bergförstärkning. Den förväntade effekten i ett längre perspektiv är att bygga ett system med globalt accepterade och kontinuerligt uppdaterade standarder för provning av bergförstärkning som bidrar till ökad innovationstakt genom en mer strukturerad och effektiv utvecklingsprocess. Resultatet blir förbättrad underjordssäkerhet i gruvorna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 6 så kallade Work Packages: WP1 – Project coordination WP2 – Mapping of rock types and load cases in deep mines WP3 – Mapping of existing test standards, test methods, and test laboratories WP4 – State-of-the-art analysis on research in rock reinforcement and test methods WP5 – Key partners, countries, and available funding WP6 – Develop a road map towards international standards Swerim och LTU kommer att utföra merparten av forsknings- och utredningsarbetet med stöd av övriga projektpartners.

FacebookTwitterLinkedInEmail