Selektiv och effektiv molybdenåterhämtning från ståltillverkningsdamm


Pre-study

Chalmers Tekniska Högskola AB

2021-01-012021-09-30

202100023

Syfte och mål

Huvudmålet med hävstångsprojektet var att skriva ett förslag för ERA-Min-utlysning, skapa relevanta konsortier baserade på akademiska och industriella intressenter från Sverige och andra EU-länder och lägga fram förslaget. Detta gjordes som planerat. Trots förslag av hög kvalitet, som fick högt betyg, avvisades förslaget på grund av portugisisk överrepresentation i samtalet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av hävstången är ett förslag av hög kvalitet med kompetenta och erfarna internationella konsortier. Dessutom kommer finska VTT att delta i nästa samtal som tar finska industriella intressenter till konsortierna. Svensk stålindustri är mycket intresserad av förslagets mål och stöder verksamheten.

Upplägg och genomförande

I förslaget föreslogs sex arbetspaket där hela värdekedjan skulle tillhandahållas för avfallsbehandlingen. Konsortiet hade åtta projektpartners. Fem från akademin och tre industripartners. Fem olika länder var inblandade.

FacebookTwitterLinkedInEmail