Schedulering för produktionsoptimering


DigitaliseringGruvbrytning

fullscale


2015-09-01


Jan Nyqvist

2018-06-30

Syfte och mål
Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en prototyp av ett verktyg, som samordnar schemalagd och realtidsinformation från gruvprocesser, för att optimera styrningen av resurser som används i gruvdrift.

Upplägg och genomförande
Arbetet startar officiellt med en workshop 2015-09-15 och kommer att genomföras genom samarbete mellan projektdeltagarna: ABB AB, Boliden Mineral AB, Luleå tekniska universitet och Nordic Rock Tech Centre AB. För att säkerställa projektets framskridande så kommer arbetsmöten att genomföras två gånger per år för att integrera och sprida resultaten. Dessa planeras att hållas hos en av projektpartnerna, eller på en för projektet relevant plats, och innehålla diskussioner kring arbetet, rapportering av milstolpar och delresultat samt detaljplanering av kommande arbete.

Förväntade resultat
Följderna av optimerad schemaläggning med realtidsuppdatering i en gruva inkluderar minskad trafik i aktiva områden, vilket ökar säkerheten för gruvarbetare och minskar energiförbrukningen (från exempelvis lastbilar och ventilation) och således även relaterade utsläpp och mantimmar per producerad ton malm. Genom snabb hantering av störningar i realtid minskar även risken för oplanerade produktionsstopp genom omstyrning av tillgängliga resurser. Resultatet blir således bättre arbetsmiljö samt lägre driftskostnader i gruvan genom optimal användning av resurser.

FacebookTwitterLinkedInEmail