Reducerad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet vid sprängning


fullscale

Nikolaos Petropoulus

2022-03-012023-06-30

202104711

Syfte och mål

Syftet är att mäta uppkomna gaser under detonationen av olika emulsionssprängämneskompositioner och hur (CO, CO2, NO och NO2) gaserna med avseende på olika kompositioner och att undersöka sprängkapslarnas beteende nära laddade borrhål. Målen är att optimera emulsionskompositionerna för att minska produktionen av de toxiska gaser och minska andelen odetonerade spränghål, vilket både ökar andelen sprängmedel i efterföljande processer och försämrar sönderbrytningen. Båda målen bidrar till en säkrare arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan under sprängningen.

Förväntade effekter och resultat

Utvecklingen av ett optimalt sprängmedel utan att kompromissa med prestandan. Det förväntade resultatet från projektet är att ta fram en riktlinje för minimiavståndet mellan spränghålen. Detta för att skydda sprängkapslarna och öka möjligheten till detonation. Båda resultaten är värdefulla för att göra arbetsmiljön säkrare och reducera miljöeffekterna.

Planerat upplägg och genomförande

De föreslagna testerna omfattar en serie av experiment under kontrollerade förhållanden samt fältförsök i produktionsmiljö. Alla partners som är involverade i detta projekt, vilket kommer att bidra med industriell expertis inom arbetspaketen. Regelbundna möten och workshops har identifierats som ett framgångsrikt verktyg för att minska ledtiden till implementering och distribuera nya rön till industrin. Dessutom kommer ett konferensbidrag att publiceras i slutet av projektet.

FacebookTwitterLinkedInEmail