Potentialen av innovativ borrkärneskanning inom gruv- och prospekteringsindustrin


GruvbrytningProspektering

Pre-study

Minalyze AB

2015-03-01


Mikael Artursson

2015-06-30

201500918

Idetävlingsvinnare 2015

Syfte och mål
QA/QC rutiner har definierats i samråd med deltagande parter. Skanningsteknologin har demonstrerats både hos Minalyze och på avstånd. Skanningsrutiner för nya projekt har upprättats genom ett flertal genomförda skanningsprojekt Underlag för effektanalys har insamlats och diskuterats med parter som deltagit i projektet En workshop har genomförts för att inspirera studenter. Ett tiotal geologstuderande vid olika lärosäten deltog. Projekt samt parter för eventuellt framtida konsortium i fullskaleprojekt är identifierade.

Upplägg och genomförande
Borrprover från ett flertal olika projekt från ett antal aktörer skickades till Minalyze och skannades inom uppsatt tidsram. Genomförandeplanen följdes väl och upplägget fungerade bra.

Resultat och förväntade effekter
Samtliga borrkärnor som skickats till Minalyze inom projektet har skannats och resultaten motsvarar de förväntningar som satts upp och de mål som angivits vid projektstart. Många av de effekter som förväntats har kunnat verifieras av deltagande industriella parter.

FacebookTwitterLinkedInEmail