Platinagruppelement i svenska Ni-Fe-Cu-sulfider


Pre-study

Luleå tekniska universitet

2019-04-30

Uppsala universitet, University of Barcelona


Thomas Aiglsperger

2019-09-30

201804615

Syfte och mål

Detta förstudieprojekt syftar till att ge en översikt över potentialen för platinagruppelement (PGE: Os, Ir, Ru, Rh, Pt, Pd) värd av svenska Ni-Fe-Cu-sulfider. PGE har speciella fysikaliska och kemiska egenskaper som gör dem oumbärliga inom högteknologiska industrier. Det globala utbudet av PGE styrs dock för närvarande av endast två länder, Sydafrika och Ryssland som gör PGE kritiska material för EU. I detta ljus är det viktigt att undersöka potentialen för PGE inom svenska målmineraler, såsom Ni-Fe-Cu-sulfider.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna och resultaten är: För att ge en mer fullständig bild av PGE-geokemin för Ni-Fe-Cu-sulfider som finns i Sverige Att beskriva den rådande PGE-mineralogen i svenska Ni-Fe-Cu-sulfider med hjälp av innovativa hydroseparationstekniker Att jämföra PGE-egenskaperna hos svenska Ni-Fe-Cu-sulfider från olika åldrar och platser Att omvärdera PGEs potential i Sverige baserat på analysdata från denna studie Att definiera målzoner för PGE-prospektering inom Sverige för framtida projekt

Planerat upplägg och genomförande

I ett första steg börjar detta förstudieprojekt med en detaljerad litteraturforskning om möjliga målenheter. SGU (partner för denna förstudie) är värd för ett av världens största borarkärnarkiv och ger tillgång till tillhörande analytiska rapporter. 50 prover kommer att väljas och provtagas för geokemiska analyser med hel berg. Baserat på dessa resultat (t.ex. PGE-innehåll, elementskorrelationer, krondrit-normaliserade mönster, etc.) kommer de mest lovande proverna (upp till maximalt 10 prover) att studeras närmare på deras PGE-mineralogi.

 

Mer information

Presentation från SIP STRIM programdag 2019

FacebookTwitterLinkedInEmail