Påverkan från gruvindustrins stoftnedfall på skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster (MINEDUST)


fullscale

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

2021-05-01

SLU, Boliden Mineral AB, LKAB, Sveaskog AB


Jörgen Sjögren, SLU

2024-04-30

202004494

Hur påverkas den biologiska mångfalden av damm från gruvor? Vad händer med bär, renlav och pollinerare när de utsätts för dammet? Och hur mycket metall innehåller växter och lavar som finns i närheten av gruvor?

För att få svar på frågan kommer man inom projektet att kombinera storskaliga fältundersökningar runt två av landets största gruvområden, Svappavaara och Aitik, med noggrant planerade och genomförda växthusförsök. Metoderna som tas fram kommer fortsättningsvis även att kunna användas för att studera effekterna av damm som sprids runt andra gruvor.

En förutsättning för hållbar gruvdrift är att den sker med så få negativa konsekvenser som möjligt för miljön. Diskussioner om påverkan av gruvdrift har ofta fokuserat på direkta effekter som kommer från stora öppna gropar, men många som bor och arbetar runt gruvplatser upplever damm från gruvorna som ett stort problem. Trots att gruvföretagen investerar stora resurser i att bekämpa spridningen av damm så blåser stora mängder ut från gruvområdena under perioder med frystorkning på höst och vår och det här påverkar stora områden.

Kunskapen om dammets miljöpåverkan är idag mycket bristfällig, och att utveckla sådan kunskap skulle underlätta kommunikationen mellan gruvföretag och både renskötselindustrin och allmänhet. Kunskapen skulle också underlätta för ansvariga myndigheter att fatta bevisbaserade beslut i samband med tillståndsansökningar.

 

Mer information

Projektledare Jörgen Sjögren, SLU presentarade projektet under Swedish Mining Research and Innovation day den 18 maj 2021. Är du intresserad av att se presentationen hittar du den nedan, 20:00 in i programmet.
Swedish Mining Research and Innovation day – se den här!

FacebookTwitterLinkedInEmail